Nyheter

31.01.2019
Amazon åpner kontor i Oslo
Torsdag 31. januar ble det publisert en pressemelding om at Amazone Web Services åpner kontorer i Norge, i Oslo.
18.01.2019
Hva er sertifisering, hvorfor er det viktig og hvordan kan du sertifisere deg? 
Viktigheten av å kunne dokumentere din kunnskap kan være en avgjørende faktor for å skille deg ut og være attraktiv i dagens krevende arbeidsmarked. Det er også viktig for arbeidsgivere å ansette eller leie inn riktig kompetanse – noe som medfører økt krav til dokumentasjon og sertifisering av jobbsøkere. I forbindelse med anbud er sertifisering i økende grad et krav fra oppdragsgivere. Spesielt innen IT-bransjen er det flere og flere som innehar en eller flere sertifiseringer, og kravene øker. Men hva er egentlig en sertifisering? Og hvorfor er det så viktig å investere i dette?