Leveringsformater

Glasspaper tilbyr en rekke leveringsformater av våre kurs for å sikre deg den fleksibiliteten du og ditt team trenger. Få den opplæringen du trenger hvor, når og hvordan du vil ha det. Enten om det er i klasserom, på nett hjemme, offentlig eller privat, synkront eller asynkront så har Glasspaper et alternativ som passer dine behov. Les mer om våre ulike opplæringsformat og hvordan de støtter dine kompetansemål, læringsbehov og budsjetter.

Training on Demand

Med Training On Demand kan du bygge kompetanse når og hvor som helst. Det passer for deg med begrenset tid og som foretrekker selvstudieløsninger. Du sparer tid og penger, og kan utnytte ledig tid og dager maksimalt. Training On Demand kursene er ofte eksamensforberedende, og stort sett et billigere alternativ enn klasseromsundervisning. Les mer her

Connect2Classroom

Som deltager på Connect2Classroom deltar du på et standard, datofestet kurs via internet. I stedet for å sitte i samme klasserom som instruktøren og de andre kursdeltagerne, sitter du på kontoret eller hjemme. Les mer her

Elæring

Dagens ansatte må raskt kunne utvikle ferdigheter i et bredt spekter av økonomiske og teknologiske fag. Umiddelbar tilgang til læringsressurser som er kvalitetssikret og godkjent vil da være av stor verdi. Organisasjoner trenger en læringsløsning som kan dekke behovene til alle deler av organisasjonen, som enkelt kan knyttes inn mot bedriftens strategi og mål, og som effektivt balanseres med bedriftens IT-infrastruktur. Les mer her

Microlearning med XtraMile

XtraMile e-læringskurs består av korte leksjoner som distribueres ut til deltagerne. Hver deltaker får et individuelt tilpasset kurs basert på sine behov eller ønsker. Etter kurset får man automatisk oppfølging for å sikre at kunnskapen tas i bruk. Ingen passord, samtidig som det er trygt og administratoren har full oversikt over gjennomføring og fremgang. Les mer her

Bedriftsinternt kurs

Bedriftsinterne kurs er et effektivt og lønnsomt alternativ dersom flere i din bedrift har behov for kompetanseheving samtidig. Det kan også være et godt alternativ dersom bedriften har spesielle ønsker som ikke dekkes av våre standardkurs. Bedriftsinterne kurs kan avholdes i våre lokaler eller hos dere. Les mer her