One-stop shop for IT konsulenter

IT konsulenter til alle behov
Gjennom våre selskaper kan vi levere IT konsulenter innen de fleste teknologier.

Ønsker du å å leie inn IT konsulenter enten dette er en til to konsulenter, team eller prosjektleveranser? Glasspaper kan dekke dette behovet raskt og med høy kvalitet. Vi leverer konsulenter til både store og små selskaper, hvorpå noen av virksomhetene våre konsulenter har vært i oppdrag hos er DNB, BanqSoft, PayEx, Visma, Telenor, Ice, Motorola, Møllergruppen, TietoEvry, Hatteland, Eiendomsverdi, Moelven og BDO.

Noen av fagområdene vi kan tilby IT konsulenter innen;

  • .NET, Java, Kotlin, Swift, Go, C++, Pyhton, php, Cobol, React, Vue og Angular
  • Dynamics CRM, Dynamics365, MS365 og power platform
  • Azure, AWS og Google Cloud
  • Secure coding, informasjonssikkerhet, Ciso, Splunk og penetrasjonstesting
  • SQL server, ETL, Azure datavarehus og datalake, AWS, Google, Oracle, Snowflake, DataBricks, Power-BI, maskinlæring og IoT
  • Prosjektledelse, scrum master, produkteier, tjenestedesigner / UX
  • QA, testledelse og test engineers 

Enkelt å leie IT konsulenter gjennom Glasspaper

Glasspaper People er en konsulentformidler som jobber for å levere alle typer IT-konsulenter slik at du som kunde kun får en avtalepart og forholde deg til samtidig som vi tar på oss hele ansvaret for at konsulenten er riktig for dere. Dette gir enklere administrasjon, økt effektivitet og lavere IT konsulentkostnader.

Vi representerer et stort nettverk av selvstendige IT konsulenter og et stort antall underleverandører supplert med IT konsulenter fra våre egeneide søsterselskaper. Vi skiller oss ut ved å levere høy service og personlig oppfølging, god matching for å kvalitetssikre konsulenter mot dine behov, samt at vi opptrer som aktive headhuntere heller enn å kun sende ut forespørsler bredt ut. Vi er en one-stop shop for alle IT konsulentbehov uten at du som kunde betaler mer for å leie inn fra oss enn om du leier IT konsulenten direkte fra konsulentselskapet.

Vi jobber som aktive headhuntere. Det betyr at vi både leter aktivt i konsulentmiljøer for å finne IT kompetanse det er knapphet på, samt at vi forsøker å finne den beste kandidaten i markedet som kan være flyttevillig til vår kunders oppdrag. Mens de fleste konsulentformidlere kun annonserer sine stillinger eller sender forespørselen videre via sine systemer gjør vi en ekstra innsats for å få tak i den beste konsulenten for deg gitt dine behov. Det betyr at vi også aktivt jobber med å kartlegge når de beste konsulentene blir ledige for nye oppdrag og gjennom å kjenne dine behov og ønsker, kan vi proaktivt tipse deg når de beste IT konsulentene blir ledige.

Norske IT konsulenter fra ledende fagmiljøer

Gjennom vår konsulentdatabase og samarbeidsavtaler med norske konsulenthus har vi tilgang til flere tusen erfarne norsktalende IT konsulenter slik at vi raskt kan matche den rette IT konsulenten med dine behov. Vi har også flere konsulentselskaper i Glasspaper for kunder som krever at konsulentene er ansatt i Glasspaper. Oslo regionen og Trondheim regionen er områdene vi leverer flest IT konsulenter til.

Spisskompetanse når IT kompetansen ikke er tilgjengelig i Norge

Gjennom det verdensomspennende kompetansenettverket LLPA - Leading Learning Partner Association har vi samarbeidspartnere på tvers av mange land. Dermed har vi muligheten til å besette oppdrag innenfor teknologiområder hvor knappheten på IT konsulenter i Norge er så stor at det ikke er tilgjengelige IT konsulenter i det norske markedet.

Vår IT-ekspertise og nettverk - din trygghet 

Gjennom vårt nettverk og ekspertise har vi god oversikt over det norske IT konsulentmarkedet. Du kan forvente høy servicegrad og en leverandør som virkelig anstrenger seg for at du skal bli fornøyd.

Velkommen til å ta kontakt med våre konsulentledere Mette Kulås Halvorsen (Telefon 982 65 554 / e-post mette.halvorsen@glasspaper.no) og Pål Stendebakken (Telefon 98265565 / e-post pal.stendebakken@glasspaper.no.