XtraMile - superenkel e-læringsplattform

En organisasjons evne til å ta til seg riktig kunnskap, dele den og bygge den inn i sine produkter, tjenester og prosesser er det som skiller mellom ok og fantastiske prestasjoner. Du vet hvilken kunnskap som er essensiell for din bedrift og vi kan hjelpe deg med hvordan du skal tilføre ny kunnskap, dele den og sikre at kunnskapen blir tatt i bruk!

Microlearning – Legg til rette for høy gjennomføringsprosent

Det kan være utfordrende å treffe opplæringsbehovene til en hel organisasjon via e-læring. Hvordan får du de ansatte til å gjennomføre et kurs om «kjedelige», men viktige temaer? Svaret er enkelt:

1) Tilby de ansatte et kurs som er tilpasset deres eget nivå.
2) Sørg for at kurset ikke konkurrerer med arbeidsoppgavene til deltakerne.
3) Gi enkel tilgang til innholdet.

BN Bank gjennomførte et IT-sikkerhetskurs for alle ansatte, og etter én måned hadde 89 % av de ansatte gjennomført alle leksjonene. XtraMile er et MicroLearning-verktøy som gjør at du enkelt kan heve kompetansen til alle de ansatte – og det i økter på kun fem minutter.

««Vi innførte Skype for Business og gav e-læring til alle ansatte. Etter 1 måned har 85 % startet, og av disse har over 99 % gjennomført.»» Entreprenørfirma

 

Gratis demo - kom i gang på to timer

XtraMile er svært brukervennlig og krever ingen administrasjon ved oppstart. Vi hjelper deg i gang, og setter du av to timer lover vi at:

  • Alle ansatte er opprettet som bruker 
  • Alle kurs er publisert på din organisasjons kursportal
  • Alle kursene har din organisasjons visuelle profil
  • Du og kollegene har lært hvordan dere kan utnytte verktøyet for å få mest mulig ut av kursene
  • Dere kan lage kurs selv
  • Dere kan distribuere kurs til hele bedriften.