Glasspaper People er spesialisert på utleie og rekruttering av medarbeidere som tilfører digital kompetanse

Glasspaper People – Bemanning

Glasspaper People er ikke et tradisjonelt bemanningsbyrå. Vi har som mål å levere rett person til rett tid samtidig som vi benytter vår teknologiske innsikt og kursløsninger til å øke den digitale kompetansen til utleide medarbeidere. Vi leverer raskt og presist i henhold til kundens ønsker innen IT, administrasjon, HR, marked, salg og økonomi.

Unik kombinasjon av kompetanseutvikling og bemanning

Glasspaper People har en fordel ingen andre bemanningsbyråer har. Vi har Norges beste teknologi-instruktører til å bistå i kvalitetssikringen av kandidater som er i prosess gjennom oss. Våre instruktører er godt sertifisert og kjenner sine fagområder bedre enn de fleste andre i markedet.
Glasspaper People er unike i Norge ved at vi kombinerer kursing og utleie av personell for å bygge våre kandidaters kompetanse rundt kundens behov. Vi kan spisse kandidaters kompetanse på den nyeste teknologien dersom kundens behov tilsier dette, til en pris mer konkurransedyktig enn noen andre i markedet.

Les mer om våre bemanningstjenester innenfor områdene:

BEMANNING IT consulting 

BEMANNING administrasjon, Hr og marked