Bemanningsbyrået spesialisert på utleie av medarbeidere som tilfører digital kompetanse

Glasspaper People bemanning er ikke et tradisjonelt bemanningsbyrå. Vi har som mål å levere rett person til rett tid samtidig som vi benytter vår teknologiske innsikt og kursløsninger til å øke den digitale kompetansen til utleide medarbeidere. Vi leverer raskt og presist i henhold til kundens ønsker innen IT, administrasjon, HR, markedsføring og økonomi.

Dersom du benytter Glasspaper People som din bemanningspartner kan du være trygg på at vi leverer kvalitet. Glasspaper People har blitt en foretrukket partner på bemanningsløsninger hos mange store og små private og offentlige virksomheter i Norge. 

Unik kombinasjon av kompetanseutvikling og bemanning

Glasspaper People bemanning har en fordel ingen andre bemanningsbyråer har. Vi har Norges beste teknologi-instruktører til å bistå i kvalitetssikringen av kandidater som er i prosess gjennom oss. Våre instruktører er godt sertifisert og kjenner sine fagområder bedre enn de fleste andre i markedet.

Glasspaper People bemanning er unike i Norge ved at vi kombinerer kursing og utleie av personell for å bygge våre kandidaters kompetanse rundt kundens behov. Vi kan spisse kandidaters kompetanse på den nyeste teknologien dersom kundens behov tilsier dette, til en pris mer konkurransedyktig enn noen andre i markedet.

Les mer om våre tjenester innenfor ulike områder:

BEMANNING IT BEMANNING ADMIN & HR BEMANNING ØKONOMI