Bemanning administrasjon og HR

Glasspaper People er spesialisert på bemanning av merkantile stillinger som administrasjon, HR, markedsføring, media, kundeservice, resepsjon, salg og økonomi med mer.

Bemanning fra Glasspaper

Glasspaper har meget erfarne bemanningsrådgivere klare til å løse dine midlertidige bemanningsbehov innen administrasjon og HR, både entry level stillinger og erfarne seniorer. Vår erfaring omfatter leveranser til de fleste bransjer.

Ettersom administrasjon og HR er områder vi jobber kontinuerlig med har vi kanskje kandidaten du ønsker deg allerede i våre bemanningssystemer, evt. så vet vi hvor vi må henvende oss for å fylle ditt behov.

Ikke bare en kandidat, men økt effektivitet

Glasspaper People ønsker ikke kun å bemanne inn kandidater i et oppdrag eller midlertidige stillinger. Vi har fokus på utvikling av kandidatene til fordel for både kandidat og kunde. Vi utnytter at vi er den del av Norges største digitale kursleverandør gjennom å tilby opplæringsløp for våre kandidater.

Spesielt innen administrasjon og HR kan dette innebære å sikre høyere digital kompetanse og dermed trygghet, bedre samhandling og økt effektivitet i bruk av digitale verktøy. Dette vil som oftest være applikasjoner som Teams, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint og Outlook. De fleste kan basisfunksjonalitet i disse applikasjonene, men de færreste kjenner til alle mulighetene det innebærer å gå fra å være en ok bruker til å bli en superbruker.

Stillinger innen administrasjon og HR vi leverer:

 • Office manager
 • Kontorassistent
 • PA
 • Administrativ koordinator
 • Resepsjonist
 • Saksbehandler
 • HR-administrator
 • HR business partner
 • Learning & development konsulent
 • People & culture manager
 • HR-manager
 • Rekrutteringsansvarlig

Kontakt

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale dersom du har behov for bemanning eller midlertidigs ansatte. Benytt kontaktskjema på høyre side eller ta kontakt med en av våre rådgivere.

Våre fagområder:

Administrasjon og HR Regnskap og Lønn Kundeservice, salg og marked
IT Engineering