Prosjektrekruttering

Mange virksomheter har behov for midlertidige ansatte og ønsker i utgangspunktet å leie inn fra et bemanningsbyrå. I noen tilfeller forhindrer regelverket dette, og da vil en løsning fra Glasspaper være prosjektrekruttering.

Prosjektrekruttering innebærer at din virksomhet får bistand til å attrahere og kvalitetssikre de midlertidige ansatte, men at de blir direkte ansatt hos dere og dere tar oppfølgingen av de midlertidige ansatte.

Når er prosjektrekruttering hensiktsmessig?

Prosjektrekruttering egner seg for virksomheter som har midlertidig behov for å øke kapasiteten og ønsker bistand til å besette de midlertidige stillingene direkte hos seg, eks. som følge av sesongsvingninger og / eller økt arbeidsbelastning i en periode.

Hva gjør Glasspaper ved prosjektrekruttering?

Prosessen ligner tradisjonell rekruttering og tilpasses det enkelte behov. Etter å ha gjennomført en jobbanalyse, kartlagt behovet og blitt kjent med virksomheten tar Glasspaper ansvar for å attrahere kandidaten/e og legger en plan for når de/n kandidatene skal begynne i stillingen/e. Avhengig av profil vil attrahering bestå av søk i egne og eksterne databaser, både allerede intervjuede og klare kandidater og nytt tilfang av potensielle kandidater, annonsering og andre metoder for å attrahere kandidater.

Glasspaper vil deretter kvalitetssikre kandidatene ut ifra de utvelgelsesmetodene oppdragsgiver og Glasspaper ble enige om ved signering av oppdraget. Dette vil minimum være et førstegangsintervju, men kan også omhandle dybdeintervjuer / kompetansebaserte intervjuer, ulike tester som personlighetstest, evnetest, motivasjonstest med mer.

Deretter vil aktuelle kandidater presenteres videre til kunde for at kandidat og kunde kan avsjekke kjemi og sikre at partene passer for hverandre. Glasspaper koordinerer naturligvis prosessen og gjennomfører referanse- og evt. bakgrunnsjekk, samt verifiserer vitnemål av betydning.

Behov for å rekruttere inn et større volum av midlertidige ansatte

Prosjektrekruttering kan være en løsning, men mange virksomheter ønsker ikke kun bistand til å rekruttere de midlertidig ansatte, men avlastning rundt oppfølging og evt. nedbemanning. Da kan Bemanning as a Service fra Glasspaper være den beste løsningen.

Kontakt

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale dersom du ønsker mer informasjon om vår Bemanning as a Service tjeneste. Benytt kontaktskjema på høyre side eller ta kontakt med daglig leder Even Sørli på telefon 982 65 556   eller e-post even.sorlie@glasspaper.no.

Våre fagområder:

Administrasjon og HR Regnskap og Lønn Kundeservice, salg og marked
IT Engineering