Bemanning

Glasspaper har over 15 års erfaring med utleie av personell. Vi leier ut alt ifra én vikar til å midlertidig oppbemanne og forvalte hele enheter og prosjekter.

Bemanning gjennom Glasspaper innebærer at vi rekrutterer, velger ut og plasserer ansatte i midlertidige stillinger i din virksomhet under din virksomhets styring og kontroll. Vi administrerer alt som omhandler lønn, forsikringer etc, bistår rundt opplæringsløsninger, følger opp den ansattes tilfredshet og deres tilfredshet, samt at vi håndterer avslutning av oppdraget.

Hvorfor benytte bemanning fra Glasspaper?

Fleksibilitet
Vår bemanningstjeneste gir økt fleksibilitet i forhold til arbeidsstyrken. Ved å leie inn midlertidig personell kan organisasjoner enkelt fylle inn midlertidige fravær fra faste ansatte.

Redusert rekrutteringsprosess
Vi har allerede en rekke potensielle kandidater som er klare til å jobbe. Dette betyr at du ikke trenger å bruke tid og ressurser på å finne kandidater, intervjue og gjennomføre bakgrunnssjekker. Dette gjør vi for deg og i mange tilfeller vil vi finne kandidaten mye raskere enn om du selv bruker tid og energi på dette. Vi kan også hjelpe til med å finne kandidater med spesifikke ferdigheter eller erfaringer som er nødvendige for spesielle oppgaver.

Rask tilgang til kompetanse
Vi gir våre kunder rask tilgang til et bredt spekter av kompetanse og ferdigheter slik at din virksomhet kan nytte av kunnskap og erfaring som ikke er tilgjengelig internt.

Redusert arbeidsgiveransvar
Når du benytter et bemanningsbyrå som Glasspaper tar vi som bemanningsbyrå oss av arbeidsgiveransvaret, for eksempel å administrere lønn og andre fordeler, samt håndtere skattetrekk og forsikring.

Redusert risiko
Ved å benytte våre bemanningstjenester så reduserer det din risiko. Dersom en midlertidig ansatt ikke fungerer, kan dere enkelt avslutte arbeidsforholdet uten å bekymre dere for arbeidsrettslige utfordringer eller erstatningskrav.

Alt i alt kan innleie fra oss som bemanningsbyrå gi din virksomhet en effektiv og fleksibel måte å administrere arbeidsstyrken på, samtidig som vi kan redusere kostnader og risiko.

Kvalitet og ryddighet
Glasspaper er et registrert bemanningsbyrå, revidert arbeidsgiver og medlem av NHO service, og kan vise til mange fornøyde kunder og kandidater. På siste kvalitetsundersøkelse scoret vi 4.8 på en skala fra 1-5 hvor 5 er best som svar på spørsmålet med hvor fornøyde våre kunder var med Glasspaper som sin bemanningsleverandør.

Spesialiserte bemanningsrådgivere
Vi har meget erfarne bemanningsrådgivere som er spesialisert innen ulike fagretninger både for å kunne forstå våre kunders behov best mulig, samt at det er fordelaktig at bemanningsrådgiveren og Glasspaper allerede har et nettverk og databaser med potensielle kandidater for oppdragene vi måtte få.

Digitalt løft
Glasspaper er i tillegg til å være et bemanningsbyrå blant annet også Norges største kursleverandør av digital kompetanse. Svært mange stillinger krever eller kan med fordel besettes med kandidater som er effektive brukere av IT-verktøy som utenom tekniske IT-stillinger er Microsoft 365 applikasjoner som Teams, SharePoint, Outlook, Word, Excel og PowerPoint, Power-BI med mer. Vi tilfører slik kurs vederlagsfritt til innleide vikarer / ansatte, noe som både gir økt trygghet for oppdragsgiver og den utleide medarbeideren, samt økt effektivitet i arbeidet enten dette er en regnskapsmedarbeider, office manager eller kundeservicemedarbeider for å nevne noe. De fleste kan benytte basisbruk av applikasjonene, men de færreste kjenner til mangfoldet av muligheter for å jobbe enda mer effektivt.

Kontakt

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale dersom du ønsker mer informasjon om vår Bemanning as a Service tjeneste. Benytt kontaktskjema på høyre side eller ta kontakt med daglig leder Even Sørli på telefon 982 65 556   eller e-post even.sorlie@glasspaper.no.

Våre fagområder:

Administrasjon og HR Regnskap og Lønn Kundeservice, salg og marked
IT Engineering