IT trainee programmer

Kampen om de beste IT-hodene er stor og mange virksomheter sliter med å rekruttere inn den IT-kompetansen de ønsker. Løsningen for mange virksomheter er å rekruttere IT-talenter fra juniormarkedet, dvs. nyutdannede IT-studenter.

For å maksimere sannsynligheten for at de nyutdannede IT-studentene lykkes i virksomheten har Glasspaper utviklet IT trainee programmer rettet mot rekrutteringer av nyutdannede IT-studenter.

Hva innebærer IT trainee programmer fra Glasspaper?

Vi kombinerer våre forretningsområder som Norges største og ledende kurssenter med mer enn 1000 kurs i vår portefølje, erfaring med leveranse av større opplæringsprogrammer, læringsportaler, testsenter og vår spisskompetanse innen bemanning og rekruttering.

Etter å ha kartlagt kundens behov vil vi skissere hvordan et IT traineeprogram bør utformes for kunden for å best mulig dekke kundens behov og situasjon. Dette vil innebære at Glasspaper håndterer rekrutteringen av IT-talentene hvorpå utvelgelsen skjer i samråd med kunden. IT traineene leies ut fra Glasspaper som sikrer at IT traineene har fastsatte læringsmål, følger en læringsplan og utvikler seg i henhold til planen gjennom kompetanseløp og oppfølging. I tillegg håndterer Glasspaper alt av personaladministrasjon. Kunden kan etter avtalt innleieperiode da velge å enten fastansette de/n innleide uten ekstra kostnad eller velge å ikke forlenge innleieoppdraget.

IT-trainee programmet vil i hovedsak foregå på to måter;

  1. IT-traineene begynner med flere ukers skreddersydd opplæring tilpasset nyutdannede IT-studenter supplert med sertifiseringer. Dette håndterer Glasspaper. Deretter begynner IT-traineene i praksis hos kunden. Alle utleide IT-traineer har en egen opplæringsplan for å tilegne seg praktiske ferdigheter om både fagområdet kunden jobber innen, samt metodeverk og de teknologiske ferdighetene som er nødvendig. Videre opplæring skjer i hovedsak i kundens lokaler supplert med videre opplæring fra Glasspaper som i mindre grad omhandler å ta IT-traineene ut av praksisarbeidet hos kunden.

Alternativt vil IT trainee programmet i større grad variere mellom on the job training og annet faglig påfyll slik at traineene gjennom hele perioden veksler mellom å være ute i praksis hos kunden og med jevne mellomrom komme tilbake til Glasspaper for faglig påfyll i form av kurs, coaching, sertifiseringer etc.

Hvilke fagområder kan inngå i et IT trainee program?

Glasspaper kan markedets bredeste faglige tilbud for IT trainee programmer.

Innen Microsoft teknologi har vi traineeprogrammer innen Azure (infrastruktur), Azure (sikkerhet), .NET & Azure (systemutvikling), MS Data platform / analytics og data engineering (business Intelligence), AI og maskinlæring gjennom Azure, Dynamics 365 for finans og drift, Dynamics 365 for Customer Engagement.

Andre teknologiområder og prosessområder vi kan tilby IT trainee programmer innen er Front-end, Java, Python, AWS, Google, arkitektur, informasjonssikkerhet, IT service management og prosjektledelse.

Hvor lange varer et IT trainee program?

IT trainee programmene kan vare fra 6 måneder og opp til 2 år avhengig av det faglige omfanget IT-traineen skal gjennom, samt deres ønsker og behov.

Kontakt

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale dersom du ønsker mer informasjon om vår Bemanning as a Service tjeneste. Benytt kontaktskjema på høyre side eller ta kontakt med daglig leder Even Sørli på telefon 982 65 556   eller e-post even.sorlie@glasspaper.no.

Våre fagområder:

Administrasjon og HR Regnskap og Lønn Kundeservice, salg og marked
IT Engineering