Vikar fra bemanningsbyrå

I henhold til nytt innleielovverk gjeldende fra 1. april 2023 er det ingen endringer i regelverket rundt innleie av vikarer fra bemanningsbyrå.

Leter du etter en midlertidig arbeidstaker til å hjelpe deg med å dekke opp for en ansatt som har permisjon eller er syk? Å leie inn en vikar kan være en utmerket løsning for å unngå stresset og ulempene med å måtte dekke opp for fraværende ansatte selv.

Fordeler ved å leie inn en vikar fra bemanningsbyrå

  1. Hold produktiviteten oppe: Når en ansatt må være borte fra jobben, kan det ha en betydelig innvirkning på produktiviteten. Ved å leie inn en vikar kan du sørge for at arbeidet fortsetter uten avbrudd og at deadlines blir møtt.
  2. Fleksibilitet: Å leie inn en vikar gir deg fleksibilitet til å tilpasse arbeidsstyrken til behovet ditt. Du kan velge å leie inn en vikar for en kortere eller lengre periode, avhengig av sykemeldinger og permisjoner.
  3. Redusert opplæringstid: En vikar som har relevant erfaring og ferdigheter, vil kunne komme inn i rollen og starte å jobbe umiddelbart uten at det krever mye opplæringstid. Dette sparer deg tid og penger.
  4. Stabilitet i arbeidsstyrken: Å leie inn en vikar gir stabilitet i arbeidsstyrken, og kan gi en følelse av sikkerhet for de ansatte. Det gir også trygghet for deg som arbeidsgiver, siden du vet at arbeidet blir utført som det skal, selv når noen er fraværende.
  5. Mulighet for å bli kjent med potensielle kandidater: Å leie inn en vikar kan også gi deg muligheten til å bli kjent med en kandidat uten at du er forpliktet til å ansette vikaren på fast basis. Når senere behovet for oppbemanning og fast ansettelse melder seg har du et bedre grunnlag til å kunne forutsi hvordan kandidaten vil prestere i jobben. Å leie inn en vikar kan derfor være en god måte å teste ut en ny person og se hvordan de passer inn i arbeidsmiljøet og utfører jobben.

Interessert i å leie inn en vikar?

Hvis du ønsker å sikre at arbeidet fortsetter å flyte selv når noen er borte fra jobben, og samtidig ønsker fleksibilitet og stabilitet i arbeidsstyrken, bør du vurdere å leie inn en vikar. Benytter du et anerkjent, revidert og godkjent bemanningsbyrå som Glasspaper People kan du være trygg på ordnede forhold, gode prosesser og service.

Kontakt

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale dersom du ønsker mer informasjon om vår Bemanning as a Service tjeneste. Benytt kontaktskjema på høyre side eller ta kontakt med daglig leder Even Sørli på telefon 982 65 556   eller e-post even.sorlie@glasspaper.no.

Våre fagområder:

Administrasjon og HR Regnskap og Lønn Kundeservice, salg og marked
IT Engineering