Bedriftsinterne kurs

Bedriftsinterne kurs er et effektivt og lønnsomt alternativ dersom flere i din bedrift har behov for kompetanseheving samtidig. Det kan også være et godt alternativ dersom bedriften har spesielle ønsker som ikke dekkes av våre standardkurs. Bedriftsinterne kurs kan avholdes i våre lokaler eller hos dere

Bedriftsinternt:

Glasspaper har lang erfaring med bedrifsinterne leveranser. Et bedrifstinternt kurs kan ta utgangspunkt i et av våre eksisterende kurs ved at man velger de modullene som er relevant for din bedrift. På denne måten sikrer du høy rellevans og minimalt med kursdager.

Fagdager og workshops:

Våre instruktører benyttes ofte i forbindelse med fagdager og workshops. Velg et tema og sett en spiss på kick-offs, motivasjonsdager, seminarer eller workshops!

Utviklingsmentor:

Konseptet CodeBuddy innebærer at en personlig utviklingsmentor arbeider med dine utviklere i ditt miljø. I tillegg til å løse konkrete utviklingsproblemer hjelper CodyBuddyn deg å effektivisere dine metoder og bruke verktøyene fult ut. Denne kunnskapsoverføring er et alternativ eller et supplement til tradisjonell klasseromsundervisning.

Hvordan gjennomfører vi et bedriftsinternt kurs?:

  • Behovsanalyse
  • Tilpasning av kurset
  • Gjennomføring av kurs
  • Evaluering og oppfølging

 

Kontakt oss for bedriftsinternt kurs