Reskill & upskill

Mange selskaper står overfor utfordringer med å finne riktig kompetanse blant eksisterende ansatte, samtidig som rekrutteringsprosesser for nye medarbeidere ofte er langvarige. Hos Glasspaper Learning tilbyr vi alt du trenger for å møte disse utfordringene, både for å ansette nye talenter og for å utvikle de ansatte du allerede har, men som mangler den nødvendige kompetansen.

Forbedre kompetansen til dine eksisterende ansatte

Kompetanseheving blant eksisterende ansatte er en pålitelig måte å øke engasjementet, motivasjonen og produktiviteten på. Dette reduserer ikke bare rekrutteringskostnadene, men gir også en smidigere integrasjon av ny kunnskap i organisasjonen. Glasspaper har lang erfaring med å støtte organisasjoner i å takle disse utfordringene ved å tilby skreddersydde programmer for videreutdanning og omskolering av verdifullt personale – dette kalles Upskilling og Reskilling.

Upskilling

Personlig utvikling er en av de viktigste driverne for karriereendring, og det er interessant å merke seg at flertallet av dagens ansatte foretrekker å bli hos sin nåværende arbeidsgiver hvis de ser muligheter for kompetanseutvikling. Investering i skreddersydde og kontinuerlige Upskilling-programmer har vist seg å redusere kompetansegap, tap av ansatte og rekrutteringsbehov.

Reskilling

Den pågående digitale transformasjonen akselererer endringer i organisasjoner, og noen ansatte kan stå i fare for å bli overflødige. Identifiser enkeltpersoner og grupper som, gjennom riktig kompetanseutvikling, kan påta seg nye roller og utfordringer. Med skreddersydde Reskilling-programmer kan du utvikle nødvendig kompetanse samtidig som du bygger lojalitet og reduserer rekrutteringskostnader.

Start reisen i dag

Glasspaper Academy tilbyr en enkel og fleksibel plattform der våre programmer kan tilpasses hver enkelt medarbeider, uavhengig av nåværende ferdighetsnivå. Våre tiltak for kompetanseheving og omskolering starter med de grunnleggende spørsmålene:

  • Hvilken kompetanse trengs?
  • Hva slags erfaring har den ansatte i dag?
  • Hva er ønsket gjennomføringstid for kompetanseheving?

Basert på svarene skreddersyr vi en kursplan som tar hensyn til erfaringsnivå og ønskede mål. Velg blant ulike retninger og start reisen mot en sterkere og mer kompetent arbeidsstyrke i dag.