Tester for rekruttering og utvikling

Gjennomfører din virksomhet rekrutteringsprosessene selv, men ønsker bistand til testing av kandidater i en rekrutteringsprosess?

Glasspaper tilbyr denne tjenesten i tillegg til at vi med utgangspunkt i testverktøy kan bistå med team- og lederutvikling.

Fordeler med testverktøy i en rekrutteringsprosess

Det er flere fordeler med testing i rekrutteringsprosessen, inkludert:

  • Objektivitet: Tester kan bidra til å redusere subjektivitet i rekrutteringsprosessen ved å gi mer objektive målinger av kandidaters ferdigheter, kunnskaper og evner. Dette kan også bidra til å redusere risikoen for fordommer eller diskriminering basert på faktorer som kjønn, rase, alder eller utdannelse.
  • Validitet og pålitelighet: Tester som er godt utviklet og validert, kan gi mer pålitelige og nøyaktige målinger av kandidatenes ferdigheter og evner enn intervjuer. Dette kan bidra til å gjøre rekrutteringsprosessen mer effektiv og sikre at de mest kvalifiserte kandidatene blir valgt.
  • Redusere risiko: Tester kan bidra til å redusere risikoen for ansettelse av kandidater som kan være uegnet for stillingen eller organisasjonen.
  • Effektivitet: Tester kan bidra til å effektivisere rekrutteringsprosessen ved å identifisere kandidater som ikke oppfyller de nødvendige kvalifikasjonene tidligere i prosessen. Dette kan spare tid og ressurser som ellers ville blitt brukt på å intervjue og vurdere kandidater som ikke er egnet for stillingen.

Riktig test til riktig bruk i rekrutteringsprosessen

Glasspaper kan tilby et bredt spekter av tester utviklet for rekrutteringsprosesser etterfulgt av avlesning og tolkning av testresultatene. Videre vil vi gi råd om hvilke tester som er best egnet for din rekrutteringsprosess. Vi kan bistå med tester som måler kandidaters;

  • Personlighetstrekk
  • Analytiske evner
  • Motivasjon og verdier
  • Integritet og serviceinnstilling
  • Risikoatferd

Glasspaper kan også bistå med å sette opp kompetanseprofiler gjennom testverktøy for å øke innsikten i match mot de spesifikke egenskapene dere ser etter i en kandidat med tilhørende kartleggingsspørsmål. Kombinasjonen av dette og testresultater kan være verdifullt i en rekrutteringsprosess og spesielt i tilfeller hvor kandidaten ikke har 1:1 erfaring for stillingen det skal rekrutteres til.

Testing for leder- og teamutvikling

I tillegg kan vi med utgangspunkt i testverktøy bistå med leder og teamutvikling. Dette omhandler å kartlegge hva som er mest vanlig atferd for den enkelte og synliggjøre hvilke mulige styrker og utfordringer det medfører både for den enkelte selv, men også resten av teamet. Formålet med testene er å den enkelte innsikt og innsikten i hverandres atferd, styrker og svakheter for å kunne forbedre samhandlingen i teamet og øke forståelsen for hverandre.

DNV-GL godkjente tester og sertifiserte rådgivere

Det er ikke en fasit på hvilke tester som er best da det finnes flere solide testleverandører i markedet. Det som derimot er svært viktig er å velge riktig test for riktig formål, at testene som benyttes er DNV-GL godkjente og at konsulentene som bistår i testavlesningen er sertifiserte til å gi tilbake lesning på testresultatene. Alt dette kan Glasspaper som leverandør garantere.

Våre fagområder

Ledelse IT Engineering
Digital markedsføring og kommunikasjon Økonomi, regnskap og lønn Administrasjon og HR

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Velkommen til å ta kontakt for en konfidensiell og uforpliktende samtale.