Legal terms of service

Vilkår åpne kurs

Vilkår bedriftsinterne kurs

Avbestilling og flytting av kursdato

For åpne kursdatoer gjelder følgende:

  • Gratis avbestilling eller flytting av kursdato må skje skriftlig og senest 10 arbeidsdager før kursstart.
  • Avlysning etter dette eller manglende oppmøte medfører at hele kursavgiften faktureres.

For bedriftsinterne kurs gjelder følgende:

  • Avbestilling og endring av kursdatoer må skje skriftlig og senest 20 arbeidsdager før kursstart

Betalingsbetingelser

Privatkunder blir forhåndsfakturert og faktura må være betalt før kursstart.
Bedriftskunder blir fakturert ved kursstart med 14 dagers betalingsfrist. 

Vipps som betalingsform:

Privatpersoner kan benytte Vipps som betalingsform hos Glasspaper.

For å kunne motta faktura i Vipps er det er par ting du må sette opp på forhånd:

  1. Logg inn på din Vipps konto
  2. Trykk på profil
  3. Velg betalingsvalg
  4. Aktiver «Betal regningene med Vipps» ved å dra knappen mot høyre

Når de 4 stegene er utført, kan du motta faktura i Vippsapplikasjonen.

Glasspaper må få beskjed om hvilket telefonnummer som er koblet opp mot din Vipps konto, og vi er klare til å fakturere deg. Fakturaen legger seg under fanen betalinger, og det eneste du trenger å gjøre er å trykke godkjenn.

OBS! Vipps tar 1,75% av kjøpesummen i gebyr

Ulempen med betaling i Vipps er at 1,75% av kjøpesummen legges på din faktura, slik at Glasspaper får totalt de pengene som skal faktureres ut. Dvs. At dersom du skal betale 15 000,- for et kurs, så blir du fakturert 15 000 x 1,0175 = 15 263,-