Legal terms of service

Betalingsbetingelser

Privatkunder blir forhåndsfakturert og faktura må være betalt før kursstart.
Bedriftskunder blir fakturert ved kursstart med 14 dagers betalingsfrist. 

Avbestilling og flytting av kursdato

Gratis avbestilling eller flytting av kursdato må skje skriftlig og senest 10 arbeidsdager før kursstart.
Avlysning etter dette eller manglende oppmøte medfører at hele kursavgiften faktureres.