Legal terms of service

Vilkår åpne kurs

Vilkår bedriftsinterne kurs

Avbestilling og flytting av kursdato

For åpne kursdatoer gjelder følgende:

  • Gratis avbestilling eller flytting av kursdato må skje skriftlig og senest 10 arbeidsdager før kursstart.
  • Avlysning etter dette eller manglende oppmøte medfører at hele kursavgiften faktureres.

For bedriftsinterne kurs gjelder følgende:

  • Avbestilling og endring av kursdatoer må skje skriftlig og senest 20 arbeidsdager før kursstart

Betalingsbetingelser

Privatkunder blir forhåndsfakturert og faktura må være betalt før kursstart.
Bedriftskunder blir fakturert ved kursstart med 14 dagers betalingsfrist.