Vilkår for bestilling av åpne kurs

1 Påmelding og reservering av kursplass

Påmelding og reservering av kursplass skal normalt skje direkte på våre websider eller til en av våre medarbeidere. Alle påmeldinger må inneholde:

 • Fullt navn, mobiltelefon og e-post til deltaker(e)
 • Firma
 • Bestiller
 • Fakturainformasjon

Det er kursdeltakers ansvar å lese kursbeskrivelsen grundig, og være sikker på at kursets forkunnskapskrav er innfridd.

2 Fakturering og betalingsvilkår 

Fakturering skjer med 14 dagers betalingsfrist til våre bedriftskunder om ikke annet er avtalt. Fakturaadresse/fakturareferanse/PO må sendes oss senest 14 dager før kursstart hvis ikke dette er formidlet under bookingen av kursplass.

For private kursdeltakere sendes faktura ut i forkant av kursstart og kursavgiften må være betalt innen kursstart. Kunder som betaler med vouchere (kursgavekort) må sende inn dette minst 5 virkedager før kursstart. Vær oppmerksom på at vouchere kun gjelder utvalgte kurs.  

3 Kursavgift

Hva som er inkludert i kursavgiften er spesifisert i kursbeskrivelsen på web. Vanligvis er følgende inkludert:

 • Kursmaskin (dersom dette er påkrevd)
 • Kursmateriell
 • Lunsj og bevertning
 • Kursbevis

4 Avbestilling og ombooking

Kunde kan kostnadsfritt avbestille eller ombooke åpne kursplasser inntil 10 virkedager før kursstart.

Ved avbestilling eller ombooking av kursplassen senere enn 10 virkedager før kursstart faktureres hele kursavgiften. Ved ombooking må kurset gjennomføres innen 12 måneder etter opprinnelig planlagt kursgjennomføring. Kursplassen kan også overføres til andre personer hos kunden etter nærmere avtale med leverandøren. Ved sykdom kan kursavgiften refunderes ved fremvisning av legeerklæring/sykemelding.

5 Kurstider

Standard kurstid er kl 9-16, men mange av våre kurs har avvikende kurstider. Eksakte tider er spesifisert i kursbeskrivelsen på web.

6 Kampanjer og tilbud

Eventuelle kampanjer og tilbud fra Glasspaper Learning kan ikke kombineres med andre avtaler hos oss, og kurs som bestilles med kampanjetilbud må gjennomføres i løpet av 12 måneder fra bestilling.

7 Reise og opphold

Den enkelte kursdeltaker er selv ansvarlig for å bestille reise og opphold. Reise og opphold som ikke kan avbestilles/endres, bør ikke bestilles før startgaranti er satt på det gjeldende kurs.  

8 Startgaranti

 • Kurs merket med «Startgaranti» er garantert gjennomføring.
 • Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs med startgaranti ved uforutsette hendelser som Force Majeure, akutt sykdom på instruktør eller avmelding av flere deltakere fra en kunde.
 • Glasspaper Learning tar ikke ansvar for indirekte kostnader eller tapte arbeidsinntekter som følge av et eventuelt avlyst kurs mindre enn 10 virkedager før start.

9 Opphavsrett

Alt kursmateriell, kursdokumentasjon osv. som kursdeltaker får tilgang til i forbindelse med kurset er beskyttet etter loven om opphavsrett og skal ikke kopieres eller deles ut i noen form.

 10 Merverdiavgift

Det tilkommer i henhold til norsk lov ikke merverdiavgift (mva) på kurs. Imidlertid vil det tilkomme 25% mva på læringsmateriell og sertifiseringstester.

11 Kvalitetsgaranti

Om du ikke er fornøyd med et av våre åpne kalenderfestede kurs har du full rett til å gå samme kurs om igjen ved en senere anledning. Ta i så fall kontakt med oss innen 10 dager etter avsluttet kurs. Nytt kurs må gjennomføres innen tolv måneder og det forutsettes at kursdeltaker bringer med seg kursdokumentasjon fra det første kurset.

12 Personvern

Vi deler ikke opplysningene om deg med tredjeparter, bortsett fra våre underleverandører som bidrar med å levere tjenester til deg slik som kursmateriale og tester. Dette er regulert gjennom egne avtaler med underleverandørene.