Din tilbakemelding er viktig for oss!

Som et ledd i vårt arbeid med å kvalitetssikre og forbedre våre leveranser, foretar vi evaluering av alle våre kurs. Vi vil derfor være veldig takknemlig om DU kunne brukt et par minutter på å gi oss DIN tilbakemelding på hvordan du opplevde dette kurset. Evaluering gjøres ved å klikke på linken som hører til ditt kurs. Takk for hjelpen!

 

Offisiell Microsoft evaluering (MTM): Gå til evaluering