Vurderer du bistand til rekruttering?

Glasspaper People er et selskap spesialisert på rekruttering og utleie av personell hvor teknologi står sentralt i jobbutførelsen. Denne spenner seg fra IT-spesialister til ledere som forstår hvordan et selskap skal benytte teknologi som et konkurransefortrinn. Vår ekspertise ligger i krysningen mellom mennesker, kompetanse og teknologi.

Vi har en av Norges største kursleverandører i ryggen som gjør at vi som eneste rekrutteringsselskap i Norge gjennom vårt kurssenter både kan tilføre nye talenter til markedet og videreutvikle erfarne medarbeidere. Vi kan som eneste aktør i markedet tilby kompetanseheving som en del av rekrutteringsprosessen uten ekstra kostnader for våre kunder. Vi opplever at vår unike kombinasjon av kursing og rekruttering virker motiverende på våre kandidater, medfører økt effektivitet hos våre kandidater, bidrar til en positiv employer branding for våre kunder og gir våre kunder flere søkere å velge mellom, samt at våre kunder sparer betydelige kostnader på kurs. Vi har også meget dyktige IT-tekniske ressurser som kan bistå våre kunder i å utforme de tekniske kravene til stillingene våre kunder ønsker å besette, samt at våre IT-tekniske ressurser kan ved behov og om ønskelig bistå med dyptgående kartlegging av IT-teknisk kompetanse. 

Vår visjon:

Gjennom innovasjon, kunnskap, kvalitet og engasjement tilbyr vi bemannings, rekrutterings og kompetanseløsninger som bidrar til at våre kunder blir morgendagens vinnere.

Glasspaper kan hjelpe deg å rekruttere:

Som kunde av Glasspaper vil du møte kompetente rådgivere som foreslår gode løsninger tilpasset din organisasjons behov enten dette omhandler aktivt søk etter kandidater, annonsering, utvelgelse, testing og / eller koordinering av rekrutterings- og utleie prosesser, evt. utvidede HR-tjenester relatert til rekruttering. Vi har opparbeidet oss solid erfaring om tilgangen av søkere i markedet, hva søkerne verdsetter, hvilke lønnsnivåer som er konkurransedyktige og hvordan din organisasjon best skal attrahere og velge ut kandidater, samt sikre en god onboardingprosess.