Rekruttering økonomi / regnskap

Digital kompetanse blir stadig viktigere ved rekruttering av personell innen økonomi og regnskap

Glasspaper kan vise til mer enn 10 års erfaring med rekruttering av personell innen økonomi og regnskap både til økonomiavdelinger og regnskapsbyråer. Vi kan bistå med hele eller deler av rekrutteringsprosessen avhengig av våre kunders ønsker, enten behovet er ny økonomidirektør, controller, analytiker, regnskapsmedarbeider eller lønningsansvarlig. Som Norges største kursleverandør innen IT kan vi kombinere rekrutteringen med nyttige og attraktive kurs for økonomipersonell innen eks. Excel og Power-BI,

Rekruttering økonomi og regnskap; Hvorfor bruker våre kunder oss?

Våre kunder forteller oss at vi ble valgt etter en helhetlig vurdering fordi vi kan tilby en kombinasjon av tjenester som skiller oss ut i leverandørmarkedet. 

 • Vi kan vise til mange års erfaring med rekruttering av økonomi og regnskapspersonell og kan vise til gode referanser og et godt kandidatnettverk innen økonomi og regnskapsområdet. 
 • Glasspaper er ikke kun spesialister på rekruttering innen økonomi og regnskap, men også IT-personell. Tidligere var fokuset ved rekruttering innen økonomi og regnskap først og fremst fokusert rundt økonomenes kompetanse innen regnskap, lønn og finans. I dag er det et annet formelt krav som er viktig - digital kompetanse. Det er et område Glasspaper kjenner bedre enn de fleste. Avhengig av stilling, handler dette om å lede eller bidra i forbedringsprosesser av ERP-systemet gjennom automatisering og brukervennlighet, samt utvikle rapporteringsløsninger og gjennomføre analyser. Da vil ferdigheter innen SQL, Power-BI, Qlik, Tableau, R, Python etc. være nyttig. Dette er også vår "hjemmebane".
 • Vi kan tilby kurs gjennom Glasspapers kurssenter som del av rekrutteringsprosessen til svært gunstige spesialpriser rettet mot kandidaten som rekrutteres. Glasspaper er blant annet markedets største leverandør av Excel og Power-BI kurs. Dette betyr at du som oppdragsgiver gjennom oss som din rekrutteringleverandør innen økonomi og regnskap, ikke bare kan tilby kandidaten en ny jobb, men også et kompetanseløft. 
 • Vi har solid kompetanse rundt hvor stillinger innen økonomi og regnskap bør markedsføres for maksimal ROI, samtidig som vi jobber aktivt med hodejakt for å identifisere økonomi og regnskapskandidater som det er ønskelig at blir en del av rekrutteringsprosessen. 
 • Fra jobbanalysen til utvelgelsen følger vi DNV-GL sine retningslinjer for god utvelgelse understøttet av DNV-GL godkjente testverktøy. Dette bidrar til objektive og gode utvelgelsesprosesser. Gjennom hele prosessen er vår oppgave å være en rådgiver og sparringspartner mot oppdragsgiver så vel som økonomi og regnskapskandidatene for å sikre en best mulig match for begge parter.
 • Når våre kunder ikke har kompetansen til å gjennomføre en dypere faglig vurdering av kandidatens kompetanse innen eksempelvis mva, lønn, regnskap etc. så har vi egne økonomi- og regnskapskonsulenter ansatt i Glasspaper som kan bistå i den faglige vurderingen av kandidaten.
 • Når våre kunder har behov for å besette stillingen midlertidig i påvente av at den faste ansatte er på plass, kan vi bistå med dette. Avhengig av stilling og behov kan dette være en vikar eller konsulent, evt. kan vi overta enkelte ansvarsområder som eksempelvis lønnsfunksjonen.

Vårt mål er å spille våre oppdragsgivere og kandidater gode. Dette kan du føle deg trygg på ved å velge Glasspaper til din leverandør innen rekruttering av personell hvor økonomi og regnskapskompetanse står i sentrum.

Erfaring innen økonomi og regnskap

Glasspaper kan vise til referanser innen et bredt spekter av stillinger innen økonomi og regnskap som:

 • CFO og økonomisjef
 • Finans-, prosjekt-, økonomi og business controllere
 • Regnskapsmedarbeidere
 • Lønnsmedarbeidere
 • Analytikere
 • Fagspesialister innen ERP

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale dersom du har behov for IT-rekruttering. Benytt kontaktskjema på høyre side eller ta kontakt med daglig leder Øystein Dalen på telefon 994 77 069 eller e-post oystein.dalen@glasspaper.no.

Våre spesialistområder

Ledelse IT Engineering
Digital markedsføring og kommunikasjon Økonomi, regnskap og lønn Administrasjon og HR