Rekruttering Engineering

Har din virksomhet behov for å rekruttere ingeniører, fagspesialister og tekniske ledere? Glasspaper People Engineering kan vise til mange gode referanser innen rekruttering til Bygg, Samferdsel, Fornybar Energi, Industri, VVS/VA, Elkraft, Elektro/Automasjon og Mekanisk.

Våre tjenesteområder er bygg- og anleggsledelse, prosjektadministrasjon, prosjektledelse, prosjektering, plan, kost, estimering, kontrakt, innkjøp, konstruksjons, BIM, dokumentasjon, prosjektkontroll, QA, HMS, prosjekt- og fagingeniører.

I Glasspaper People Engineering er ingen oppdrag er for store eller for små!

Glasspaper People Engineerings spisskompetanse er å attrahere og bistå i utvelgelsen av ingeniører, fagspesialister og tekniske ledere.

Vi er eneste aktør i bransjen som har anledning til å kombinere kurs i prosjektledelse med rekruttering innen engineering da vi har Norges største kurssenter som vårt søsterselskap. Dette til glede for både våre oppdragsgivere og kandidater.

Engineering rekruttering – hva sier våre kunder?

Motivene for å benytte våre tjenester innen rekruttering av ingeniører, fagspesialister og tekniske ledere varierer fra kunde til kunde. Vi kan gjennomføre hele eller deler av rekrutteringsprosessen avhengig av våre kunders kompetanse, tid og behov. Tilbakemeldinger fra våre kunder viser at følgende årsaker er bakgrunnen for hvorfor de benytter Glasspaper People Engineering:

 • Våre kunder ønsker en leverandør innen rekruttering med dedikerte rådgivere som kun jobber med stillinger innen engineering og som derfor virkelig forstår kundens behov og kandidatens bakgrunn.
 • Våre engineering rådgivere er hodejegere som går aktivt ut for å kontakte passive kandidater i tillegg til å annonsere for å fange opp aktive jobbsøkere.
 • Våre engineering rådgivere kan gjennom sin erfaring både bistå med å sikre at rett kandidat blir valgt og dermed redusere sannsynligheten for feilansettelser. Vi følger ledende prinsipper for utvelgelse slik at kunden kan være trygg på at utvelgelsen er objektiv og godt gjennomført.
 • Vi tar ansvaret for å drive rekrutteringsprosjektet og følger tett opp både oppdragsgiver og kandidater.
 • Vi avlaster våre kunder slik at de kan bruke tiden si på salg, ledelse og leveranse.
 • Våre engineering kunder er opptatt av å bygge renomme. Vi sikrer derfor at alle søker og kandidater i prosessen får svar og følges opp så kandidatene sitter igjen med et godt inntrykk av oppdragsgiver selv om kandidaten ikke fikk jobben.
 • Vi har et solid nettverk innen engineering slik at vi raskere kan finne rett kandidat til våre oppdragsgivere.

Rekruttering engineering

Glasspaper People Engineering kan vise til referanser innen et bredt spekter av stillinger og bransjer når det kommer til Engineering rekruttering, deriblant:

 • Ledelse: Daglig leder, mellomleder og faglig avdelingsleder. (Rådgivende, entreprenør, industri, Olje/gass, fornybar energi og gründerbedrifter).
 • Entreprenør: Prosjektsjef, prosjektleder, teknisk prosjektleder, prosjekteringsleder, ITB-koordinator, byggeleder, anleggsleder, prosjektingeniør, BIM koordinator, kalkulatør, SHA (KU), HMS rådgiver og teknisk administrasjon.
 • Rådgivende: Rådgivende ingeniør Bygg, Elektro, VVS, VA, Brann, Energi og miljø, arkitekt og bygningsfysikk.
 • Rådgivende ingeniør VA, veg, bru, tunnel, geoteknikk, landskap, lysdesign og bymiljø.
 • Prosjektadministrasjon: Prosjektleder, Prosjekteringsleder, Kontraktsrådgiver, Planlegger, byggeleder, SHA koordinator (KP-KU), Prosjektkontroller, Dokumentkontroller og Costkontroller.
 • Fornybar Energi: Prosjektleder, fagingeniør elektro, mekanisk, mekatronikk, kybernetikk, elektronikk, automasjon, teknisk forfatter/dokumentasjon og teknisk salg.
 • Olje&Gass: Senior Engineer, Project Manager, Project Lead, Project Engineer, Subsea Structural Engineer, Subsea Design, Riser, Umbilical and Power Engineer, Electrical Power, Instrumentation and Control Systems Engineer, System and Process Engineer, Commissioning Engineer, Quality Advisor, Quality Controller, Project and Cost Controller, Technical Writer and Procurement Engineer.

Vår ekspertise – din trygghet!

Med Glasspaper People Engineering som din Engineering-rekrutteringspartner kan du være trygg på at du er i gode hender gjennom vår erfaring, ekspertise og nettverk.

Har din virksomhet behov for konsulenter eller vikarer fram til den nysatte har sin første arbeidsdag, så kan vi også bistå med dette.

Ønsker du mer informasjon om Glasspaper People Engineering eller å komme i kontakt med oss?

Benytt kontaktskjema på høyre side eller ta kontakt med Rådgiver – Fagansvarlig Engineering - Jan-Fredrik Meinich Hvam på telefon 98 26 55 11 eller e-post jan-fredrik.hvam@glasspaper.no

Vår erfaring innen Engineering-rekruttering – din trygghet!

Våre spesialistområder

Ledelse IT Engineering
Digital markedsføring og kommunikasjon Økonomi, regnskap og lønn Administrasjon og HR