Lederrekruttering

Lederrekruttering
Lederrekruttering er den mest kritiske rekrutteringen en virksomhet kan gjøre.

Glasspaper har erfarne rekrutteringsrådgivere innen lederrekruttering. Vi bistår fra utforming av jobbanalysen sett i lys av selskapets strategi og rammebetingelser til attrahering og utvelgelse av rett leder.

Bransjeerfaring og lederstillinger

Vi har bistått med lederrekruttering innen et bredt spekter av bransjer og sektorer, både generiske lederstillinger og lederstillinger i kombinasjon med spesialistfagkompetanse. Våre kunder innen lederrekruttering omfatter både store og små virksomheter i privat sektor som IT, media, bank / finans / forsikring, varehandel, produksjon og sikkerhets-bransjen, tjenesteytende næring og helsesektoren, samt ideelle organisasjoner, arbeidsgiver- og takerorganisasjoner og offentlig sektor. 

Vårt fokus er å rekruttere alle typer ledere i små og mellomstore virksomheter / organisasjoner og ledere på nivå 2 og nedover i store virksomheter. Vi kan vise til suksesfulle rekrutteringer i alt ifra start-ups og scale-ups til veletablerte SMB-er, konserner, organisasjoner og offentlig sektor. 

Vi har rekruttert et bredt spekter av lederstillinger, fra daglig leder og COO til øverste leder og avdelingsleder innen områder som IT, økonomi, HR, salg, drift, marked og kommunikasjon.

Utfordringene innen lederrekruttering

Jobbanalyse og utforme kravspesifikasjon

Å sikre en god match mellom lederen og virksomheten krever riktig tilnærming. Våre lederrekrutteringsprosesser begynner alltid med en solid kartlegging. Vi benytter velutprøvde metoder for å sikre nødvendig data slik at vi kan opptre som en reell sparringspartner, utfordrer og rådgiver ovenfor våre oppdragsgivere. I denne fasen utformer vi en oppdragsprofil, kravspesifikasjon og prosjektplan.

Hvor er den beste kandidaten for din virksomhet?

Vår jobb er å benytte vårt nettverk, innsikt og tilgjengelig informasjon til å identifisere de lederkandidatene som trolig vil være best egnet i din virksomhet og stillingen. Vårt mål er å sikre en kritisk masse med lovende kandidater som gir oppdragsgiver valgmuligheter i prosessen.

Hvilken kandidat vil gjøre den beste jobben i din virksomhet?

Det kan være meget utfordrende å predikere hvilken lederkandidat som faktisk vil gjøre den beste jobben. Våre lederrekrutteringsprosesser følger bestepraksis rundt utvelgelse for å sikre objektivitet og best mulig beslutningsgrunnlag.

Prosesser tilpasset våre kunders behov

Våre prosesser innen lederrekruttering er skreddersydd for å møte våre kunders behov. Vi kan tilby både anonyme søk så vel som søk i kombinasjon med annonsering, ledende utvelgelsesmetodikk for å sikre en objektiv vurdering av kandidatene, testing gjennom DNV-GL godkjente verktøy, cases og referansesjekker.

Kartlegging - kritisk ved lederrekruttering

Hvorfor lykkes en leder i én virksomhet og feiler i en annen?

Svarene kan være flere, men kan som oftest oppsummeres med at det er en mismatch mellom lederen og virksomheten. Denne mismatchen kan skyldes forhold hos virksomheten eller lederen.

For å maksimere sannsynligheten for å lykkes med lederrekrutteringen er det derfor svært viktig å sikre god nok innsikt i virksomheten. Dette kan være alt ifra ledelseskultur, eierprioriteringer, grad av støtte, faktisk kultur, forventninger til resultater og ressursknapphet for å nevne noe.

En vellykket lederrekruttering innebærer at partene velger hverandre på riktig grunnlag.

Når du benytter Glasspaper som din leverandør ved lederrekruttering kan du være trygg på at vi har metoder og malverk som sikrer den nødvendige informasjonen, og som vil sparre med deg i løpet av jobbanalysen for å sikre et best mulig utgangspunkt. Først da kan vi begynne å lete etter lederkandidaten som vil være mest riktig for stillingen i din virksomhet.

Ønsker du mer informasjon eller å kontakte oss?

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale dersom du vurderer eller har behov for bistand til lederrekruttering. Benytt kontaktskjema på høyre side eller ta kontakt med daglig leder Øystein Dalen på telefon 994 77 069 eller e-post oystein.dalen@glasspaper.no.

Våre fokusområder innen rekruttering

Ledelse IT Engineering
Digital markedsføring og kommunikasjon Økonomi, regnskap og lønn Administrasjon og HR