Lederrekruttering

Den mest kritiske rekrutteringen en bedrift kan gjøre er ansettelsen av en leder. Glasspaper har en egen enhet spesialisert på lederrekruttering og tilbyr ledende kvalitetssikring i søk og selekteringsprosessen når din bedrift ønsker bistand innen lederrekruttering.

Ved å bruke Glasspaper til lederrekruttering vil du være i gode hender. For å lykkes med rekrutteringen kan du forvente å bli møtt med noen av bransjens dyktigste rådgivere som har solid erfaring fra ledelse og rekruttering. Innen lederrekruttering kan vi både bistå når du skal ansette operative og strategiske ledere. Vi har erfaring fra alle ledd i verdikjeden (produsent, distributør, forhandler og konsulentselskap) og flere års erfaring fra rekruttering av nøkkelposisjoner. Våre prosesser er skreddersydd for å møte våre kunders behov ved lederrekruttering. Vi kan tilby både anonymt søk og annonsering, ledende utvelgelsesmetodikk for å sikre en objektiv vurdering av kandidatene, testing gjennom anerkjente arbeidspsykologer, cases og referansesjekker. Vi har også solid erfaring med å bistå i utforming av arbeidskontrakt, kompensasjonsordninger og insourcing av ny leder.

En grundig kartleggingsprosess

Ved lederrekruttering er det kritisk å minimere risikoen for en feilansettelse. Det første steget i prosessen er å utarbeide en grundig kartleggingsprosess og jobbanalyse. Marerittet er å ende opp med en kandidat som ikke evner å motivere medarbeidere, tar gale valg på bedriftens vegne og som i tillegg generer høye lønnskostnader. Det er også svært uheldig om kritiske utvelgelseskriterier oppdages i slutten av en prosess som gjør at vurderingen av kandidater risikerer å bli gjort på feil grunnlag. Å benytte Glasspaper til lederrekruttering betyr at prosessen har rett utgangspunkt.

Søk og annonsering

Vårt mål er å ikke kun finne den beste som er tilgjengelig på markedet (jobbsøker), men å finne den beste kandidaten i markedet (ikke aktiv jobbsøker). Vi kan tilby både søk med og uten annonsering.

Utvelgelse

Kritisk for lederrekruttering er å benytte riktig utvelgelsesmetodikk. Glasspaper tilbyr en unik kombinasjon av ledende intervjuteknikk, cases og testing for å sikre at rett informasjon blir innsamlet og en objektiv vurdering av kandidater kan gjøres.

Innstilling og oppfølging

Glasspaper vil rådgi din bedrift i å velge rett kandidat. Forskning viser at magefølelsen spiller for stor rolle i beslutninger og utvelgelsen kan skje på feil grunnlag. Vi hjelper deg å se klart hvem som er den mest riktige kandidaten for din bedrift og stillingen din bedrift skal besette. Lederrekruttering er for kritisk til å minimere sannsynligheten for feilansettelse. Ved å velge Glasspaper til lederrekrutering kan du også være trygge på at vi vil følge din bedrift og lederen tett opp det første året i etter ansettelse for å sikre en optimal ansettelse.

Rådgivere med lang erfaring

Våre rådgivere har lang erfaring fra lederrekruttering. Glasspaper Lederrekruttering rekrutterer til alle lederstillinger hvor teknologi står sentralt, dvs. toppledere, mellomledere, salgsdirektører, prosjektledere, IT-sjefer og produktsjefer.