Lederrekruttering

Den mest kritiske rekrutteringen en bedrift kan gjøre er ansettelsen av en leder. Glasspaper har erfarne rådgivere innen lederrekruttering / executive search for stillinger hvor teknologikompetanse og forståelse er viktig for stillingen. Eksempler på stillinger vi kan bistå godt innen er CTO, IT-leder / direktør, innovation manager, markedssjef med fokus på digital markedsføring og enhetsledere i IT-divisjoner.

Vi har en fordel andre lederrekrutteringsleverandører ikke har gjennom at vi er et teknologiselskap, og dermed kan vi ikke «kun» bistå i å attrahere og velge ut rett kandidat, men kan kombinere IT-faglige ressurser i spesifisering av nødvendig kompetanse for den nye lederen, samt se ressurser og kompetansebehov hos våre oppdragsgivere i sammenheng over tid som påvirker hvilken erfaring lederen bør ha.

Ved å bruke Glasspaper til lederrekruttering vil du dermed være i gode hender. Du forvente å bli møtt med noen av bransjens dyktigste rekrutteringsrådgivere som har solid erfaring fra ledelse og rekruttering, og som kan mye om teknologi. Innen lederrekruttering kan vi både bistå når du skal ansette operative og strategiske ledere. Vi har erfaring fra alle ledd i verdikjeden (produsent, distributør, forhandler, konsulentselskap og «sluttkunde») og flere års erfaring fra rekruttering av nøkkelposisjoner. Våre prosesser er skreddersydd for å møte våre kunders behov ved lederrekruttering. Vi kan tilby både anonymt søk så vel som annonserte prosesser, ledende utvelgelsesmetodikk for å sikre en objektiv vurdering av kandidatene, testing gjennom anerkjente tester, cases og referansesjekker. Vi har også erfaring med å bistå i utforming av arbeidskontrakt, kompensasjonsordninger og insourcing av ny leder.

En grundig kartleggingsprosess

Ved lederrekruttering er det kritisk å minimere risikoen for en feilansettelse. Det første steget i prosessen er å utarbeide en grundig jobbanalyse. Dette innebærer å sette stillingen i riktig kontekst, utforme tydelige arbeidsoppgaver og ansvar, samt definere kravene til bakgrunn. I tillegg vil vi sammen med oppdragsgiver sikre nødvendig informasjon og kalibrering rundt lønn, goder og selskapsinformasjon.

Søk og annonsering

Vårt mål er å ikke kun finne den beste kandidaten som er tilgjengelig på markedet (jobbsøker), men å finne den beste kandidaten i markedet (ikke aktiv jobbsøker). Ved lederrekruttering kan vi tilby både søk med og uten annonsering. Vi har et solid nettverk av ledere i offentlig og privat sektor og kjenner godt til svært mange IT-miljøer i Norge. Det betyr at våre oppdragsgivere kan være trygge på at vi har en god oversikt over markedet.

Utvelgelse

Kritisk for lederrekruttering er å benytte riktig utvelgelsesmetodikk. Glasspaper tilbyr en kombinasjon av ledende intervjuteknikk, cases og testing for å sikre at rett informasjon blir innsamlet og en objektiv vurdering av kandidater kan gjøres.

Innstilling og oppfølging

Glasspaper vil rådgi din virksomhet i å velge rett lederkandidat. Forskning viser at magefølelsen spiller for stor rolle i beslutninger og utvelgelsen kan skje på feil grunnlag. Vi hjelper deg å tydeliggjøre hvilken lederkandidat som trolig vil prestere best i stillingen og minimere sannsynligheten for feilansettelse. Dette innebærer også å maksimere sannsynligheten for at den riktige kandidaten faktisk blir valgt. Valget er det selvsagt du som tar. Vi hjelper deg med å sikre informasjonsgrunnlaget og er en sparringspartner.

Ved å velge Glasspaper til lederrekrutering kan du også være trygge på at vi vil følge din bedrift og lederen tett opp det første året i etter ansettelse for å sikre en optimal ansettelse.

Rådgivere med lang erfaring

Siden konsekvensen av å ansette riktig leder har stor betydning for enhver virksomhet vil virksomheter som benytter ekstern bistand innen lederrekruttering med fordel velge et selskap som både kan lederrekruttering, men som også kan teknologi når sistnevnte er sentralt for rollen. Ved å velge Glasspaper sikrer du dette.

Våre rådgivere har erfaring med lederrekruttering for ledere som både er øverste tekniske leder, mellomledere og operative ledere. Dette innebærer blant annet Chief Technology Officer, Operations Manager, Utviklingssjef, IT-sjef, driftssjef, daglig leder for IT-selskap, avdelingsleder, Service manager, konsernprosjektleder, prosjektleder med ansvar for alt ifra 100 til få medarbeidere.

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale.