Lederrekruttering

Den mest kritiske rekrutteringen en virksomhet kan gjøre er ansettelsen av en leder. Glasspaper Recruitment har erfarne rådgivere innen lederrekruttering for stillinger hvor teknologikompetanse og digital forståelse er viktig for stillingen. Vi kan vise til referanser innen lederrekruttering fra stillinger som blant annet CTO, IT-sjef, utviklingssjef, chief product manager, operations director, daglig leder, IoT manager, divisjonsdirektør, avdelingsleder, digital markedssjef, head of CRM, fagsjef med mer.

Ved å benytte Glasspaper Recruitment til lederrekruttering vil du dermed være i gode hender. Du kan forvente å bli møtt med noen av bransjens dyktigste rekrutteringsrådgivere som har solid erfaring fra både ledelse og rekruttering i tillegg til solid teknologiforståelse. Vi har erfaring fra alle ledd i verdikjeden (produsent, distributør, forhandler, konsulentselskap og «sluttkunde») og mange års erfaring fra rekruttering av nøkkelposisjoner.

Riktig valg på riktig grunnlag

Kritisk for lederrekruttering er riktige valg. Gjennom våre søsterselskaper kan vi bistå med rådgivning rundt hvilke veivalg en virksomhet bør ta med hensyn på teknologi, mennesker og kompetanse. Dette kan være kritisk å vurdere før ansettelsen av ny leder for å sikre at rett leder velges på rett grunnlag. Vi kan vise til erfaring rundt due diligence i forkant av en rekrutteringsprosess både med tanke på å bygge opp et nytt IT-selskap, IT-enhet eller det kun gjelder en lederrekruttering av en stilling. Våre teknologirådgivere har erfaring med å rådgi hvordan IT kan støtte opp under virksomhetens forretningsmål, kartlegge det tekniske landskapet og bistå våre kunder med teknologiske, organisatoriske og menneskelige veivalg fremover.

Ved lederrekruttering har Glasspaper Recruitment en annen fordel. Vi kan kombinere våre IT-faglige ressurser i spesifisering av nødvendig kompetanse for den nye lederen, samt se ressurser og kompetansebehov hos våre oppdragsgivere i sammenheng over tid som påvirker hvilken erfaring lederen bør ha. I en lederrekrutteringsprosess med store krav til dybdekompetanse innen IT kan vi om kunden ønsker det benytte våre tekniske rådgivere i en dypere teknisk vurdering av kandidatenes kompetanse.

Prosesser tilpasset våre kunders behov

Våre prosesser er skreddersydd for å møte våre kunders behov ved lederrekruttering. Vi kan tilby både anonyme søk så vel som annonserte prosesser, ledende utvelgelsesmetodikk for å sikre en objektiv vurdering av kandidatene, testing gjennom anerkjente tester, cases og referansesjekker. Vi har også erfaring med å bistå i utforming av arbeidskontrakt, kompensasjonsordninger og insourcing av ny leder.

En grundig kartleggingsprosess

Ved lederrekruttering er det kritisk å minimere risikoen for en feilansettelse. Det første steget i prosessen er å utarbeide en grundig jobbanalyse. Dette innebærer å sette stillingen i riktig kontekst, utforme tydelige arbeidsoppgaver og ansvar, samt definere kravene til bakgrunn. I tillegg vil vi sammen med oppdragsgiver sikre nødvendig informasjon og kalibrering rundt lønn, goder og selskapsinformasjon.

Søk og annonsering

Vårt mål er å ikke kun finne den beste kandidaten som er tilgjengelig på markedet (jobbsøker), men å finne den beste kandidaten i markedet (ikke aktiv jobbsøker). Ved lederrekrutteringsprosesser kan vi tilby både søk med og uten annonsering. Vi har et solid nettverk av ledere i offentlig og privat sektor og kjenner godt til svært mange IT-miljøer i Norge. Det betyr at våre oppdragsgivere kan være trygge på at vi har en god oversikt over markedet.

Utvelgelse

Kritisk for lederrekruttering er å benytte riktig utvelgelsesmetodikk. Glasspaper Recruitment tilbyr en kombinasjon av ledende intervjuteknikk, cases og testing for å sikre at rett informasjon blir innsamlet og en objektiv vurdering av kandidater kan gjøres.

Innstilling og oppfølging

Rådgivere fra Glasspaper Recruitment bistå din virksomhet rundt valg av kandidat. Forskning viser at magefølelsen spiller en for stor rolle i beslutninger, og utvelgelsen kan skje på feil grunnlag. Vi hjelper deg å tydeliggjøre hvilken lederkandidat som trolig vil prestere best i stillingen og minimere sannsynligheten for en feilansettelse. Dette innebærer også å maksimere sannsynligheten for at den riktige kandidaten faktisk blir valgt. Valget er det selvsagt du som tar. Vi hjelper deg med å sikre informasjonsgrunnlaget og er en sparringspartner.

Trygghet

Ved å velge Glasspaper til lederrekruttering kan du være trygg på at prosessen gjennomføres profesjonelt og effektivt, og gjennom vår tverrfaglige kompetanse i konsernet kan vi tilføre en bredde i kompetanse få andre rekrutteringsselskaper har anledning til å levere.

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale.