Talent Acquisition

Talent Acquisition er vår tjeneste når våre kunder har behov for å rekruttere mange kandidater på en gang, og innebærer at vi på midlertidig basis er kundens rekrutteringsavdeling eller jobber tett sammen med eksisterende rekrutteringsavdeling. Forholdet leverandør og kunde visket tilnærmet ut da vi representerer kunden utad og opererer som en avdeling i kundens virksomhet.

Talent Acquisition – en helhetlig tilnærming

Talent Acquisition innebærer en helhetlig tilnærming til rekruttering, både på strategisk og operativt plan. Etter kartlegging av rekrutteringsbehovene vil vi se på nåværende prosesser, rutiner og systemer, kundens rekrutteringskompetanse og employer branding profil, og bistå innen områdene hvor det er behov for å styrke kunden for å lykkes med rekrutteringsbehovene. Videre etablerer vi en styringsgruppe som er ansvarlig for prosjektet og bistår både strategisk og operativt for at prosjektet skal bli en suksess.

Talent Acquisition erfaring

Våre Talent Acquisition kunder har leid oss inn fra 6 måneder til flere år avhengig av behov, og omfatter både store internasjonale selskaper hvor vi har rekruttert inn flere hundre spesialister og tilhørende ledere til lokale virksomheter som ønsker kraftig vekst. Felles for alle kundene er tett samarbeid.

Talent Acquisition er ikke «Recruiter for hire»

Vår innfallsvinkel til Talent Acquisition er ikke at våre kunder leier en rekrutterer som sitter hos kunden og etter å ha lest stillingsprofiler begynner å ringe kandidater. Skal selskapet virkelig lykkes med volumrekruttering i et kandidatkrevende marked bør virksomheten snu alle steiner for å sikre raske og gode prosesser som støtter oppunder bestepraksis innen rekruttering i alle ledd, fra jobbanalyse, utforming av stillingsannonser og stillingsprofil til employer branding, attrahering, utvelgelse og onboarding. Overordnet kan de fleste rekrutteringsprosesser se like ut. Talent Acquisition er et prosjekt opprettet for å nå rekrutteringsmålene til virksomheten hvor vi dedikerer flere rådgivere for å bistå kunden i å nå sine mål. Forskjellen på en suksessfull rekruttering ligger ofte i detaljene i hvert ledd av rekrutteringsprosessen. Glasspapers rådgivere har opplæring i hvordan gjennomføre rekrutteringsprosesser bygget på internasjonal bestepraksis og er i henhold til DNV-GLs retningslinjer for god rekrutteringspraksis.

Våre fagområder

Ledelse IT Engineering
Digital markedsføring og kommunikasjon Økonomi, regnskap og lønn Administrasjon og HR

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Velkommen til å ta kontakt for en konfidensiell og uforpliktende samtale.