Skal du rekruttere IT-leder?

Glasspaper rekrutterer alle kategorier ledere, men for rekruttering av IT-ledere, især øverste IT-leder som CDO, CIO, CTO eller IT-sjef, bør en foranalyse vurderes. Dette innebærer en kartlegging av virksomhetens faktiske IT-status slik at stillingens innhold, rammer og krav utformes på riktig grunnlag.

Risiko ved rekruttering av IT-leder

Feilrekruttering har store kostnader, hvorpå rekruttering av feil IT-leder kan bli en av de dyreste feilansettelsene i virksomheten. Feil IT-leder kan gjennomføre betydelige feilinvesteringer som er unødvendige eller kan være vanskelige og kostbare å reversere, samt resultere i teknisk gjeld og problemer. Dette igjen kan medføre slitasje på virksomheten og gå utover produktivitet, ansattes motivasjon, it-sikkerhet og personvern utfordringer.

Hvorfor slutter IT-ledere?

En av de vanligste årsakene til at IT-ledere slutter i sin stilling skyldes manglende samsvar mellom kandidatens forventninger og selskapets digitale ambisjoner, IT-lederens handlingsrom og selskapets IT miljø. Dette skyldes som oftest mangelfullt forarbeid uavhengig om et rekrutteringsselskap assisterer eller ikke. Det er da flaks om rekrutteringsprosessen blir vellykket. 

Få innsikten din virksomhet trenger

Virksomheten vil etter endt foranalyse få verifisert innsikt i virksomhetens IT-status i form av en rapport som beskriver dagens IT-situasjon. Rapporten innebærer en vurdering av IT-systemer, teknisk gjeld, vurdering av investeringsvillighet / krav til IT opp mot ønsker og ambisjoner, risikoer relatert til IT-sikkerhet og compliance brudd, manglende kompetanse og andre større hindringer.

Dette vil være viktige beslutningskriterier rundt kompetansen og oppgaver en ny IT-leder bør inneha, samt IT-lederens handlingsrom. Rapporten vil i tillegg gi ledelsen og styret en objektiv vurdering av selskapets IT landskap.

Viktigheten av objektiv kartlegging

Ved ansettelse av ny IT-leder lener ledelsen seg som oftest på informasjon fra avtroppende IT-leder. Dette kan være riktig informasjon og uten tvil er det ingen som kjenner selskapets IT bedre enn IT-lederen. Samtidig kan det være svært fornuftig at "nye" øyne vurderer virksomhetens IT for et riktigst mulig helhetsbilde da det ikke er noen garanti for at avtroppende IT-leder har dette. Foranalysen representerer trygghet for ledelsen til at informasjonen de har stemmer med "kart og terreng". 

Krav til de / den som gjør foranalysen

For at foranalysen skal være tilstrekkelig er det nødvendig at den som gjennomfører foranalysen har relevant teknisk innsikt i tillegg til forståelse for helhetlig styring av en IT-enhet gjennom å forstå både forretningssiden og hvordan IT-enheten bør organiseres og arbeide for å støtte opp under forretningsmålene. Dette kan Glasspaper tilby gjennom våre erfarne IT-rådgivere med solid kartleggingserfaring.

Gjennomføring

Foranalysen vil normalt foregå gjennom 2-3 workshops med representanter fra oppdragsgiver (antall og roller kan variere med størrelse på virksomheten og situasjon).

Glasspaper rekrutterer til følgende fagområder

Ledelse IT Engineering
Digital markedsføring og kommunikasjon Økonomi, regnskap og lønn Administrasjon og HR

 

Ønsker du å ta en prat om foranalyse?

Velkommen til å ta kontakt for en konfidensiell og uforpliktende samtale.