Din komplette kompetansepartner

Glasspaper Group

Gjennom våre datterselskaper leverer Glasspaper Group markedsledende tjenester i krysningen mellom teknologi, mennesker og kompetanse. Våre heleide eller deleide selskaper leverer løsninger som i kombinasjon gjør våre kunder til morgendagens vinnere. Alt vi foretar oss skal reflektere våre verdier innovasjon, ærlighet, kvalitet og engasjement. Glasspaper Group består av følgende selskaper:

Glasspaper Learning

Glasspaper Learning er Norges ledende kurs- og kompetanseleverandør. Selskapet har fått utallige utmerkelser både nasjonalt og internasjonalt, blant annet har Microsoft kåret oss til det beste kurssenteret i Norge 8 år på rad. Vi tilbyr markedets bredeste kurssortiment med kurs over hele Norge. Vi har over 10.000 kursdeltakere per år og sertifiserer opp over 4000 IT-profesjonelle hvert år. De fleste krevende miljøer i Norge har valgt Glasspaper Learning som primærleverandør.

XtraMile

XtraMile er en ny e-læringsplattform som ble lansert august 2014. Vår metode sikrer høy gjennomføring og fornøyde kunder. Siden lanseringen har XtraMile nå over 150 000 brukere, og over 90 % av våre kunder fornyer lisensen år etter år.

XtraMile krever ingen tilpasninger, og du er klar til å lansere innhold og kursportal for hele bedriften innen 1 time. Da har samtlige ansatte tilgang til over 300 leksjoner innen MS Office, Office365, Teams, Windows, GDPR, IT-sikkerhet, HMS m.m. I tillegg kan du tilpasse og lage egne kurs.

Glasspaper People 

Glasspaper People er et selskap spesialisert på rekruttering og utleie av personell hvor teknologi står sentralt i jobbutførelsen. Dette spenner seg fra rekruttering av IT-spesialister til fagspesialister som kan bidra positivt til våre kunders digitaliseringsreise, blant annet innen økonomi, HR, salg og digital markedsføring. Vi løser våre kunders behov for innleie av spisskompetanse med høyt kvalifiserte og erfarne spesialister innen IT, prosjektledelse og Lederrekruttering

Lederrekruttering

Lederrekruttering er en forlenget enhet av Glasspaper People og leverer rekrutteringstjenester av ledere med personalansvar. Våre rådgivere i Lederrekruttering er spesialisert på å rekruttere ledere med høy digital kompetanse hvorpå vi kan vise til rekrutteringer fra direktørnivå og daglig ledernivå til operasjonelle ledere. Våre prosesser bygger på ledende prinsipper for å attrahere og velge ut rett kandidat, samt å bistå med onboarding av nye ledere.

Adaptiva

Adaptiva AS er et datterselskap av Glasspaper AS. Våre medarbeidere er «forretnings-teknologer» og har fra 7 til 20 års erfaring med IT-strategi, IT-drift og kundesupport. Vårt hovedfokus er kundens forretningsstrategi og hva IT må gjøre for å støtte opp om denne.

Våre arbeidsmetoder baserer seg på globalt anerkjente metoderammeverk som Porteføljeforvaltning (MoP), Prosjektledelse (PRINCE2), og Driftsrammeverk (ITIL).

Det viktigste for oss er at vi forstår hvem kunden er og hvor de er på vei. Det innebærer å forstå kundens mål, planer, prosjekter, utfordringer og IT-miljø. Deretter utarbeides strategi og handlingsplan for hvordan IT i fremtiden skal bidra til at kunden når sine mål.

Kamude

Kamude utvikler og leverer programvaren CRMAP, et dynamisk risiko og compliance styringsverktøy. CRMAP er utviklet for at virksomheter skal kunne jobbe med risikostyring og compliance i henhold til bestepraksisprinsipper og synliggjør sikkerhets- og compliance prosesser, konsekvenser og status fra toppledelse til involverte operative enheter og roller. Gjennom CRMAP kan toppledelsen i sanntid få en oversikt over faktisk risiko i en virksomhet og dermed kunne prioritere og allokere ressurser for å minimere kritisk sikkerhet. Samtidig oppleves CRMAP som et kjærkomment verktøy for Goverance, Risk Management & Compliance spesialister for å synliggjøre deres arbeid.