Konsernledelsen i Glasspaper

Tom Erik Haug

Konsern direktør, Glasspaper Group AS

Mobil: 900 19 480       Epost:

Tom-Erik Haug (født 1971) er en av grunnleggerne av Glasspaper, og har vært toppsjef i selskapet siden 2000. Før dette var han forlagssjef i IDG Books, Controller i IDG Communications og koordinator i Norges Røde Kors. Haug er siviløkonom fra BI med spesialisering innen finans. 

Thor Kenneth Berntzen

Daglig leder, Glasspaper Learning AS

Mobil: 906 90 912       Epost:

Thor Kenneth Berntzen (født 1974) er en av grunnleggerne av Glasspaper, og er daglig leder i Glasspaper Learning. Berntzen har tidligere jobbet i IDG Gruppen, og er utdannet ved BI i Oslo.   

Thomas Schibbye

Daglig leder, Kamude AS / GP Recruitment AS

Mobil: 410 43 853       Epost:

Thomas Schibbye (født 1979) etablerte Glasspaper People i 2011 som han i dag leder samtidig som han også leder programvareseselskapet Kamude. Før dette var han daglig leder i eCademy, prosessansvarlig og management consultant for Manpower Europa, Midt-Østen og Afrika, samt avdelingsleder og rekrutterer i samme selskap. Schibbye er siviløkonom fra BI med spesialisering innen strategi og markedsføring i tillegg til en master fra New Zealand innen entreprenørskap og innovasjon.

Even Sørlie

Daglig leder, Glasspaper People AS

Mobil: 982 65 556       Epost:

Even Sørlie (Født 1965), har lang og solid erfaring fra en rekke stillinger innen bemanning, consulting og rekruttering. Han har tidligere jobbet i selskaper som Elan IT Resources , Manpower Experis, og Top Temp, hvor han sist hadde stilling som konserndirektør med ansvar for Top Temp Oslo, samt Top Temp sine spesialområder IT og Engineering.

Inge Nævra

Daglig leder, Adaptiva AS

Mobil: 419 18 450       Epost:

Inge Nævra (født 1976) er daglig leder og en av grunnleggerne av Adaptiva. Nævra har tidligere vært med å bygge opp flere IT selskaper og har mye praktisk erfaring som både teknisk konsulent og forretningsrådgiver. Nævra er utdannet Master of Science in Marketing ved BI i Oslo.  

Magi Naumova

Daglig leder, Inspir-IT AS

Mobil: 919 29 912       Epost:

Magi Naumova (1972) is the leader of Inspir-IT AS and Inspirit LTD (Bulgaria). She has more than 20 years of experience in Relational databases, SQL Server and Microsoft Data Platform. She is one of the top World Wide experts in the field, being certified as Microsoft Certified Master in SQL Server, and being awarded as MVP for 9 years in a row. Magi is a speaker and trainer, founder and the leader of Bulgarian SQL Server UG.

She has a master degree in Economics in Varna University of Economics. Before founding Inspirit, and Inspir-IT AS, she was working in Microsoft as a Senior Consultant and she was part of Microsoft Services WorldWide Technical Leadership Team.