Konsernledelsen i Glasspaper

Tom Erik Haug

Konsern direktør, Glasspaper Group AS

Mobil: 900 19 480       Epost:

Tom-Erik Haug (født 1971) er en av grunnleggerne av Glasspaper, og har vært øverste leder i selskapet siden 2000. Før dette var han forlagssjef i IDG Books, Controller i IDG Communications og koordinator i Norges Røde Kors. Haug er siviløkonom fra BI med spesialisering innen finans. 

Thomas Schibbye

COO, Glasspaper Group

Mobil: 410 43 853       Epost:

Thomas Schibbye (født 1979) jobber med strategi, forretningsutvikling og drift på tvers av selskapene i Glasspaper Group. 

Før Glasspaper har Schibbye hatt roller som leder og konsulent i Norge og internasjonalt. Schibbye er siviløkonom fra BI og master fra New Zealand innen entreprenørskap og innovasjon.

Thor Kenneth Berntzen

Daglig leder, Glasspaper Learning AS

Mobil: 906 90 912       Epost:

Thor Kenneth Berntzen (født 1974) er en av grunnleggerne av Glasspaper, og er daglig leder i Glasspaper Learning. Berntzen har tidligere jobbet i IDG Gruppen, og er utdannet ved BI i Oslo.   

Even Sørlie

Daglig leder, Glasspaper People AS

Mobil: 982 65 556       Epost:

Even Sørlie (født 1965) er daglig leder i Glasspaper People og har lang og solid erfaring fra en rekke stillinger innen bemanning, consulting og rekruttering. Han har tidligere jobbet i selskaper som Elan IT Resources , Manpower Experis, og Top Temp, hvor han hos sistnevnte var ansvarlig for spesialtområdene IT og Engineering.

Inge Nævra

Daglig leder, Adaptiva AS og Kamude AS

Mobil: 419 18 450       Epost:

Inge Nævra (født 1976) er daglig leder for konsulentselskapet Adaptiva og programvarehuset Kamude. Nævra har tidligere vært med å bygge opp flere IT selskaper og har mye praktisk erfaring som både teknisk konsulent og forretningsrådgiver. Nævra er utdannet Master of Science in Marketing ved BI i Oslo.  

Magi Naumova

Daglig leder, Inspir-IT AS

Mobil: 919 29 912       Epost:

Magi Naumova (1972) er daglig leder for MS Data Plattform selskapene Inspir-IT AS and Inspirit LTD (Bulgaria). Naumova har mer enn 20 års erfaring innen relasjonsdataser, SQL server og MS Data Plattform. Hun er en MVP og som en av få i verden, Master of SQL. Magi er en ettertraktet foredragsholder i Norge og internasjonalt. 

Magi har en master i økonomi fra Varna University of Economics og jobbet tidligere i Microsoft.

Lasse Vabe Rolstad

Daglig leder, Glasspaper Solutions

Lasse Vabe Rolstad (født 1988) har lang erfaring innen IT Drift og applikasjons utvikling. Han har hatt en rekke stillinger i Evry før han var med å etablere Glasspaper Solutions. Lasse har de siste årene jobbet med ledelse, rådgivning, arkitektur, forvaltning og utvikling av applikasjoner.