Konsernledelsen i Glasspaper

Tom Erik Haug

Konsern direktør 

Mobil: 900 19 480       Epost:

Tom-Erik Haug (født 1971) er en av grunnleggerne av Glasspaper, og har vært toppsjef i selskapet siden 2000. Før dette var han forlagssjef i IDG Books, Controller i IDG Communications og koordinator i Norges Røde Kors. Haug er siviløkonom fra BI med spesialisering innen finans. 

Thor Kenneth Berntzen

CEO, Glasspaper Learning AS

Mobil: 906 90 912       Epost:

Thor Kenneth Berntzen (født 1974) er en av grunnleggerne av Glasspaper, og er daglig leder i Glasspaper Learning. Berntzen har tidligere jobbet i IDG Gruppen, og er utdannet ved BI i Oslo.   

Thomas Schibbye

Daglig leder, Kamude AS / Glasspaper People AS

Mobil: 410 43 853       Epost:  

Thomas Schibbye (født 1979) etablerte Glasspaper People i 2011 som han i dag leder samtidig som han også leder programvareseselskapet Kamude. Før dette var han daglig leder i eCademy, prosessansvarlig og management consultant for Manpower Europa, Midt-Østen og Afrika, samt avdelingsleder og rekrutterer i samme selskap. Schibbye er siviløkonom fra BI med spesialisering innen strategi og markedsføring i tillegg til en master fra New Zealand innen entreprenørskap og innovasjon.

Inge Nævra

Daglig leder, Adaptiva AS

Mobil: 419 18 450       Epost:

Inge Nævra (født 1976) er daglig leder og en av grunnleggerne av Adaptiva. Nævra har tidligere vært med å bygge opp flere IT selskaper og har mye praktisk erfaring som både teknisk konsulent og forretningsrådgiver. Nævra er utdannet Master of Science in Marketing ved BI i Oslo.