Rekruttering digital markedsføring

Har din virksomhet behov for å rekruttere digitale markedsførere? Glasspaper kan vise til solid erfaring med rekruttering av digitale markedsførere, eksempelvis tekst og videomarkedsførere, SeO, SEM og SoMe markedsførere, datadrevne markedsanalytikere, kreative designere og konseptutviklere.

Rekruttering digital markedsføring; Hvorfor bruker våre kunder oss?

Våre prosesser er tilpasset våre kunders behov. Noen oppdragsgivere ønsker først og fremst at vi skal bidra til å attrahere digitale markedsførere fordi de ikke klarer å få tak i de gode digitale markedsførerne de ønsker seg. Andre kunder ønsker både bistand til søksarbeid, men vektlegger vel så mye støtten i utvelgelsesprosessen. Våre kunder forteller at de valgte oss fordi:

 • De ønsker en partner som forstår fagområdet digital markedsføring godt og dermed kan være en aktiv sparringspartner i utforming av stillingsinnhold, lønnsnivå og krav sett opp mot selskapets behov, hva selskapet kan tilby og kandidatmarkedet. Innholdsproduksjon, SEO, SEM, CRO, SoMe, A/B testing, analytics verktøy som Power-BI, maskinlæring, Python etc. er godt kjent for oss.
 • Kundene våre ønsker en partner som kan vise til gode resultater fra å utforme annonser i tillegg til å være aktive hodejegere for å attrahere passive digitale markedsførere til å bli interessert i kundens stilling.
 • Kundene verdsetter vår evne til å skape interesse hos kandidater som ikke hadde tenkt å skifte jobb.
 • Mange av våre oppdragsgivere er bevisst at den største kostnaden ved rekruttering er feilansettelser. Ved å benytte oss vet kundene at de benytter en leverandør som både kan rekrutteringsfaget, men som også kan bistå i faglig avsjekk av digitale markedsførere.
 • Det er tidkrevende å håndtere rekrutteringsprosessen selv. Våre oppdragsgivere verdsetter at vi tar prosjektlederansvaret og sikrer framdrift, svar til kandidater, booker inn intervjuer, holder alle parter oppdaterte og bidrar til en positiv prosess for alle involverte parter.
 • Ved rekruttering av digitale markedsførere har vi et fortrinn gjennom vårt nettverk og metodeverk for å identifisere de digitale markedsførerne våre kunder er på jakt etter.
 • Våre referanser. De fleste kundene vi har fått de siste årene har kontaktet oss fordi de kjenner andre som har benyttet våre tjenester. Dette gjelder alt ifra de største virksomhetene i Norge til små virksomheter og start-ups.

Erfaring innen rekruttering av digitale markedsføringsstillinger

Vi i Glasspaper Recruitment har erfaring med rekruttering innen digital markedsføring på tvers av mange bransjer og stillinger, både innen B2B og B2C, deriblant:

 • Innholdsmarkedsførere / webredaktører og videomarkedsførere
 • SoMe spesialister
 • SEM og SEO spesialister
 • CRO og performance management spesialister
 • Digitale markedsanalytikere
 • Markedskoordinatorer
 • Leadsgenerere
 • Digitale designere
 • E-commerce spesialister
 • Konseptutviklere

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale for hvordan vi kan bistå dere med rekruttering innen digital markedsføring. Du kan enten benytte kontaktskjemaet på høyresiden eller kontakte oss på