Rekruttering markedsføring / kommunikasjon

Glasspaper kan vise til solid erfaring med rekruttering av digitale markedsførere, både markedsførere med breddekompetanse eller spisskompetanse innen nisjeområder under digital markedsføring, som eksempelvis SEO, SoMe, SEM, Google verktøy og løsninger som Hubspot, videomarkedsføring, innholdsproduksjon etc. Glasspaper kan også vise til suksessfulle rekrutteringer av kommunikasjonsrådgivere som i mange tilfeller må ha mye av den samme kompetansen som digitale markedsførere.

Rekruttering digital markedsføring; Hvorfor bruker våre kunder oss?

Våre prosesser er tilpasset våre kunders behov. Noen oppdragsgivere ønsker først og fremst at vi skal bidra til å attrahere digitale markedsførere fordi de ikke klarer å få tak i de gode digitale markedsførerne de ønsker seg. Andre kunder ønsker både bistand til søksarbeid, men vektlegger vel så mye støtten i utvelgelsesprosessen. Våre kunder forteller at de valgte oss fordi:

 • De ønsker en partner som forstår fagområdet digital markedsføring godt og dermed kan være en aktiv sparringspartner i utforming av stillingsinnhold, lønnsnivå og krav sett opp mot selskapets behov, hva selskapet kan tilby og kandidatmarkedet. Innholdsproduksjon, SEO, SEM, CRO, SoMe, eCommerce og analytics verktøy som eksempelvis Power-BI er godt kjent for oss.
 • Kundene våre ønsker en partner som kan vise til gode resultater fra å utforme annonser i tillegg til å være aktive hodejegere for å attrahere passive, digitale markedsførere til å bli interessert i kundens stilling.
 • Kundene verdsetter vår evne til å skape interesse hos kandidater som ikke hadde tenkt å skifte jobb.
 • Mange av våre oppdragsgivere er bevisst at den største kostnaden ved rekruttering er feilansettelser. Ved å benytte oss vet kundene at de benytter en leverandør som både kan rekrutteringsfaget, men som også kan bistå i faglig avsjekk av digitale markedsførere.
 • Det er tidkrevende å håndtere rekrutteringsprosessen selv. Våre oppdragsgivere verdsetter at vi tar prosjektlederansvaret og sikrer framdrift, svar til kandidater, booker inn intervjuer, holder alle parter oppdaterte og bidrar til en positiv prosess for alle involverte parter.
 • Ved rekruttering av digitale markedsførere har vi et fortrinn gjennom vårt nettverk og metodeverk for å identifisere de digitale markedsførerne våre kunder er på jakt etter.
 • Våre referanser. De fleste kundene vi har fått de siste årene har kontaktet oss fordi de kjenner andre som har benyttet våre tjenester. Dette gjelder alt ifra de største virksomhetene i Norge til små virksomheter og start-ups.

Erfaring innen rekruttering av digitale markedsføringsstillinger

Vi i Glasspaper Recruitment har erfaring med rekruttering innen digital markedsføring på tvers av mange bransjer og stillinger, både innen B2B og B2C. Vi har rekruttert opp hele markedsavdelinger fra leder til operative spesialister såvel som generalister. Eksempler på stillinger vi har rekruttert er:

 • Markedsdirektør / markedssjef
 • Innholdsmarkedsførere / webredaktører og videomarkedsførere
 • SoMe spesialister
 • SEM og SEO spesialister
 • CRO og performance management spesialister
 • Digitale markedsanalytikere
 • Markedskoordinatorer
 • Leadsgenerere
 • Digitale designere
 • E-commerce spesialister
 • Konseptutviklere
 • Informasjonsrådgivere
 • Kommunikasjonsansvarlig

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale dersom du har behov for IT-rekruttering. Benytt kontaktskjema på høyre side eller ta kontakt med daglig leder Øystein Dalen på telefon 994 77 069 eller e-post oystein.dalen@glasspaper.no.

Våre spesialistområder

Ledelse IT Engineering
Digital markedsføring og kommunikasjon Økonomi, regnskap og lønn Administrasjon og HR