Vilkår for bestilling av bedriftsinterne kurs

1 Bestilling av kurs

Booking av kurs gjøres med din kontaktperson i Glasspaper, og bekreftes per e-post. Du vil motta en kursbekreftelse som spesifiserer alle viktige elementer i leveransen. Merk at kursbekreftelsen inneholder et par punkter kunde må følge opp for å sikre en bra kursopplevelse.

2 Informasjon til deltakere

Kunde er ansvarlig for å sende ut informasjon til alle sine deltakere rundt kursgjennomføringen. Kursbekreftelsen fra Glasspaper inneholder det meste av informasjon som bør videreformidles. Et vellykket kurs er avhengig av god informasjon og riktig forventningsstyring. Der er derfor viktig at kunde sørger for at alle deltakere har lest kursbeskrivelsen, og vet hva kurset krever og inneholder.

3 Fakturering og betalingsvilkår 

Fakturering skjer med 14 dagers betalingsfrist om ikke annet er avtalt. Faktura sendes ut rett i etterkant av kursstart.

4 Pris

Pris og hva som inkluderes spesifiseres av tilbud og kursbekreftelse. Priser oppgis normalt eksklusive merverdiavgift (se også pkt 6).

Normalt er følgende inkludert:

  • Kurs/instruktør
  • Kursmateriell
  • Lab-miljø (hvis kurset krever det)
  • Kursbevis

Normalt kommer følgende i tillegg eller ivaretas av kunde:

  • Reise/opphold for instruktør
  • Klasserom
  • Kursmaskiner
  • Lunsj

5 Reise/opphold for instruktør

Reise og opphold for instruktør ivaretas av Glasspaper og viderefaktureres kunde. Hvis kunde har spesielle avtaler som ønskes benyttet må man gi beskjed ved bestilling av kurs.  

6 Merverdiavgift

Det tilkommer i henhold til norsk lov ikke merverdiavgift (mva) på kurs. Imidlertid vil det tilkomme 25% mva på læringsmateriell, sertifiseringstester, frakt, romleie og lunsj/bevertning (ved romleie). Diverse utgiftsposter fra tredjepart kan også være mva-pliktig.

På workshops (konsulenttjenester) tilkommer merverdiavgift med 25 %, og dermed også på forberedelser til workshops.

7 Avbestilling og ombooking

Kunde kan fritt avbestille bedriftsinterne kurs inntil 20 virkedager før kursstart. Ved avbestilling av bedriftsinternt kurs mellom 20 og 10 virkedager før kursstart faktureres 50 % av kurspris, samt evt. reise og oppholdskostnader der disse ikke kan avbestilles.

Skjer avbestilling senere enn 10 virkedager før kursstart faktureres hele kursprisen, samt evt. reise og oppholdskostnader der disse ikke kan avbestilles.

8 Opphavsrett

Alt kursmateriell, kursdokumentasjon osv. som kursdeltaker får tilgang til i forbindelse med kurset er beskyttet etter loven om opphavsrett og skal ikke kopieres eller deles ut i noen form.

9 Fortrolighet

Begge parter forplikter seg til absolutt taushet om den annen parts forretningsanliggender, herunder forhold som gjelder kunder eller andre forretningsforbindelser. Ingen av partene har adgang til å benytte den annen parts forretnings- eller driftshemmeligheter til andre formål enn overfor den annen parts virksomhet. Dette gjelder blant annet alle dataprogrammer, systemer, prosjekter, notater/utredninger, kontrakter og andre dokumenter som tilhører den annen part.

10 Kvalitetsgaranti

Glasspaper har høye kvalitetskrav. Hvis kurset mot formodning ikke skulle stå til forventningene er det viktig at Glasspaper får beskjed så tidlig som mulig i kurset for å kunne gjøre justeringer og sikre fornøyde kursdeltakere.

Det viktigste parameter i opplevd kvalitet er som regel instruktør. Hvis instruktør på kurset evalueres til en lavere score enn 6,5 av 9 mulige vil Glasspaper gi en kompensasjon ut ifra dialog med kunde.

11 Personvern

Vi deler ikke opplysningene om deg med tredjeparter. Unntak er underleverandører som leverer relaterte tjenester, eksempelvis kursmateriale og tester.