Bemanning - IT

Bemanning - IT

Har din organisasjon behov for å leie inn medarbeidere til IT-stillinger bør du kontakte Glasspaper People. Vi har rådgivere som er spesialisert på bemanning til IT-stillinger enten du trenger bemanning til kortere eller lengre oppdrag. Glasspaper People har et unikt konsept i markedet ved at vi er Norges største IT-kursleverandør og har rådgivere spesialisert på bemanning til IT-stillinger, og dermed kan tilby gratis kompetanseutvikling til vikarene din organisasjon ønsker å leie inn.

Bemanning innebærer å få rett person til rett plass til rett tid. Glasspaper People kan vise til meget gode referanser innen bemanning av IT-stillinger. Gjennom å benytte våre bemanningstjenester innen IT får du forutsigbare lønnskostnader ved at du kun betaler for de timene vikaren er i oppdrag for deg. Timeprisen dekker helligdagsgodtgjørelse, sykepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift, feriepenger og andre sosiale kostnader. Ved endringer i behovet kan ressursbruken enkelt skaleres opp eller ned.

Glasspaper People er unike i Norge ved at vi kombinerer kursing, rekruttering og utleie av personell for å bygge våre kandidaters kompetanse rundt kundens behov. Vi kan spisse kandidaters kompetanse på den nyeste teknologien dersom kundens behov tilsier dette, til en pris mer konkurransedyktig enn noen andre i markedet. Gjennom våre bemanningsrådgivere kan Glasspaper People bistå med IT-bemanning til kortere og lengre oppdrag. Vi kan vise til høy vikartilfredshet i tillegg til at våre kunder, både store offentlige og private aktører, samt SMB bedrifter rapporterer høy tilfredshet med innleie av våre IT-vikarer.

Glasspaper People – IT, kan tilby bemanning innen et bredt spekter av stillinger. Nedenfor følger et utvalg av stillingskategorier vi kan bistå innen:

  • IT-support 1-3. linje og serviceteknikere
  • Drifts- og nettverkskonsulenter
  • Databaseadministratorer
  • Utviklere, systemkonsulenter og testere
  • IT-prosjektmedarbeidere og IT-prosjektledere
  • Digitale markedsførere

Våre fagområder:

Administrasjon og HR Regnskap og Lønn Kundeservice, salg og marked
IT Engineering