Bemanning IT

Har din organisasjon behov for å leie inn medarbeidere til IT-stillinger bør du kontakte Glasspaper People. Vi har rådgivere som er spesialisert på bemanning til IT-stillinger enten du trenger bemanning til kortere eller lengre oppdrag. Glasspaper People har et unikt konsept i markedet ved at vi er Norges største IT-kursleverandør og har rådgivere spesialisert på bemanning til IT-stillinger, og dermed kan tilby gratis kompetanseutvikling til vikarene din organisasjon ønsker å leie inn.

Bemanning innebærer å få rett person til rett plass til rett tid. Glasspaper People kan vise til meget gode referanser innen bemanning av IT-stillinger. Gjennom å benytte våre bemanningstjenester innen IT får du forutsigbare lønnskostnader ved at du kun betaler for de timene vikaren er i oppdrag for deg. Timeprisen dekker helligdagsgodtgjørelse, sykepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift, feriepenger og andre sosiale kostnader. Ved endringer i behovet kan ressursbruken enkelt skaleres opp eller ned.

Glasspaper People er unike i Norge ved at vi kombinerer kursing, rekruttering og utleie av personell for å bygge våre kandidaters kompetanse rundt kundens behov. Vi kan spisse kandidaters kompetanse på den nyeste teknologien dersom kundens behov tilsier dette, til en pris mer konkurransedyktig enn noen andre i markedet. Glasspaper People er spesialisert på bemanning til kortere og lengre oppdrag innen IT, økonomi og administrasjon.

Glasspaper People kan tilby IT-bemanning innen et bredt spekter av stillinger. Nedenfor følger et utvalg av stillingskategorier vi kan bistå innen:

  • Support 1-3. linje
  • Serviceteknikere
  • Driftskonsulenter
  • Databaseadministratorer
  • Utviklere
  • Testere
  • Prosjektmedarbeidere
  • Applikasjonspakkere

 

Les mer om våre tjenester innenfor ulike områder:

BEMANNING IT BEMANNING ADMIN & HR BEMANNING ØKONOMI M.M