Bemanning as a Service

Ved behov for økt kapasitet hvor regelverket ikke tillater innleie fra et bemanningsbyrå, men hvor det er ønskelig med bistand som vet tradisjonelle bemanningstjenester så kan Glasspapers Bemanning as a Service være et godt alternativ.

Dette er vår tjeneste som innebærer at vi håndterer rekrutteringen, administrasjon og oppfølging av midlertidige ansatte, men som skiller seg fra tradisjonell bemanning ved at personellet ansettes midlertidig i din virksomhet versus hos bemanningsbyrået.

Når er det hensiktsmessig med Bemanning as a Service?

Har du sesongsvingnger eller høyt arbeidspress i en periode, er det lov å ansette midlertidig, men mange kunder opplever det som krevende å håndtere rekrutteringen og den økte belastningen ved å administrere de midlertidige ansatte. Gjennom Bemanning as a Service tilbyr vi en smidig løsning som avlaster din virksomhet maksimalt ved behov for økt kapasitet.

Hva bistår vi med

Bemanning as a Service betyr at du kjøper tilgang til bemanningsrådgivere som opererer som deres virksomhets forlengede arm, men er leid inn hos dere for å levere en tjeneste, rekruttering og administrasjon av de midlertidige ansatte som er direkte ansatt i din virksomhet. Vi vil da;

 • være din rådgiver rundt attrahering og utvelgelse av kandidater
 • attraherer kandidater gjennom annonsering, evt. søk og markedsføring
 • intervjue og kvalitetssikre kandidater
 • følge opp de ansatte og deres tilfredshet med de midlertidige ansatte
 • bistå med onboarding (ansettelsesdokumenter, opplæring i timeføring og evt. innføring i din virksomhet gjennom e-læring utviklet av Glasspaper i samarbeid med din virksomhet)
 • tilrettelegge for opplæring i arbeidsperioden gjennom e-læring innen et vidt spekter av områder som bruk av IT-verktøy, salg, service, HR, markedsføring, prosjekt og mye mer som vi kan tilby direkteansatte, midlertidige medarbeidere kostnadsfritt
 • følge opp evt. sykefravær og håndterer timelister
 • gjennomføre trivselsundersøkelse for midlertidige ansatte
 • håndtere / bistå i evt. personalsaker og nedbemanning / offboarding av midlertidige ansatte
 • utstede attester

I tillegg kan vi om ønskelig håndtere lønn, inn- og utmelding i offentlige registre etc.

Noen eksempler på når Bemanning as a Service kan rett

Det er mange situasjoner hvor Bemanning as a Service kan være hensiktsmessig, eksempelvis;

 • Din virksomhet har stort behov for å øke antall stillinger, eksempelvis innen kundeservice for en begrenset periode.
 • Dere har behov for å rydde opp i fysiske og digitale arkiver og trenger noen til å bistå i arbeidet.
 • Dere ønsker å oppbemanne midlertidig med et team av omreisende selgere.

I samtlige eksempler har dere ikke tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett og Bemanning as a Service fra Glasspaper kan være en god løsning.

Kontakt

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale dersom du ønsker mer informasjon om vår Bemanning as a Service tjeneste. Benytt kontaktskjema på høyre side eller ta kontakt med daglig leder Even Sørli på telefon 982 65 556   eller e-post even.sorlie@glasspaper.no.

Våre fagområder:

Administrasjon og HR Regnskap og Lønn Kundeservice, salg og marked
IT Engineering