Bemanning engineering

Har din virksomhet behov for å leie inn ingeniører, fagarbeidere og tekniske ledere?

Gjennom våre bemanningstjenester kan din virksomhet leie de fleste typer ingeniører og tekniske ledere. Et utvalg av stillinger vi har kompetanse til å bistå med er prosjektledere, delprosjektledere, plannere og prosjekteringsledere, prosjekt koordinatorer, prosjekt- og kost controllere, prosjekt administratorer, kontrakts og innkjøpsspesialister, spesialister innen konstruksjon, BIM, QA, HMS, HVAC, bygg- og anleggsledere, elektroingeniører, rådgivende ingeniører innen eks. VA, vei, bro, tunnel, geoteknikk, landskap og bymiljø, spesialister innen fornybar energi, elektronikk, kybernetikk, automasjon med mer.

En vellykket bemanning innebærer å få rett person til rett plass til rett tid.

Motiver for å leie inn fra Engineering bemanning?

Motivene for å leie inn ingeniører, fagspesialister og tekniske ledere fra oss varierer fra kunde til kunde. Ofte er det behov for prosjektstøtte i en lengre eller avgrenset periode, ønske om spisskompetanse som kan bidra til kompetanseheving, erstatte en sentral person som er i permisjon eller pga. langtidssykemelding, evt. innleie i en periode mens det jobbes med å rekruttere inn en person fast.

Fordeler ved å benytte seg av bemanning/innleie?

  • Du er fritatt alt arbeidsgiveransvaret som naturlig følger med egne fast ansatte.
  • Du får en raskere prosess enn ved klassisk rekruttering. (Rett person til rett plass til rett tid)
  • Lønnskostnadene er forutsigbare, og du betaler kun for de timene konsulenten er i oppdrag for deg.
  • Timeprisen dekker helligdagsgodtgjørelse, sykepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift, feriepenger og andre sosiale kostnader.
  • Du har stor fleksibilitet da du enkelt kan skalere ressursbruken opp eller ned.

Referanser

Vi kan vise til referanser innen et bredt spekter av stillinger og bransjer når det kommer til Engineering bemanning. Et flertall av våre kunder har benyttet bistand fra våre spesialiserte bemanningsrådgivere innen engineering i mange år og kommer stadig tilbake med nye behov.

Vår ekspertise og erfaring – din trygghet!

Når du leier inn ingeniører og tekniske ledere fra Glasspaper kan du være trygg på ryddige kontrakts- og arbeidsforhold, åpen og konstruktiv dialog, en samarbeidspartner som forstår ditt og kandidatenes fagfelt, samt god oppfølging.

Dersom du ønsker mer informasjon om oss eller ønsker å komme i kontakt med vår engineering enhet, velkommen til å ta kontakt for å diskutere dine behov og hvordan vi evt. kan bistå.

Benytt kontaktskjema på høyre side eller ta kontakt med Rådgiver – Fagansvarlig Engineering - Jan-Fredrik Meinich Hvam på telefon 98 26 55 11 eller e-post jan-fredrik.hvam@glasspaper.no

Våre fagområder:

Administrasjon og HR Regnskap og Lønn Kundeservice, salg og marked
IT Engineering