Business Intelligence & analytics konsulenter

Vårt mål er å tilby markedets fremste ekspertise innen design, oppsett, migrering og forvaltning av Microsoft Azure Data Plattform. Vi kan tilby ekspert og arkitekturrådgivning, samt teknisk bistand både i form av utleide konsulenter, prosjekter og helhetlig utvikling og forvaltning av Microsoft data plattform løsninger.

Microsoft_dataplatform.png

Hva kan Glasspaper tilby rundt Microsofts dataplattform?

Glasspaper innehar blant markedets desidert, fremste konsulenter og instruktører rundt Microsofts dataplattform. Dette spenner seg fra vår MVP og Norges eneste Master of SQL som representerer Microsoft på store internasjonale konferanser rundt om i verden til meget dyktige fagspesialister som bekler roller som rådgivere, arkitekter, data ingeniører, analytics konsulenter og instrukturører innen Power-BI, DAX og Excel. 

Vi kan bistå eller håndtere implementering av alle løsninger i Microsofts data plattform, både nyere løsninger som Microsoft Fabric og andre skyløsninger til on premise datavarehus, SQL servere etc. Å ta riktige tekniske valg er kritisk. Å gjennomføre en mest mulig sømløs implementering teknisk som også omhandler sikkerhet og personvern, er av høy viktighet. Det er også svært viktig å ikke glemme viktigheten av god opplæring. Systemene er ikke bedre enn menneskene som skal benytte dem. Derfor ansette Glasspaper instruktører med solid erfaring som lærere, mastere innen pedagogikk og solide digitale ferdigheter. Dermed kan vi bistå våre kunder med det ypperste av bistand fra a-å i data og innsiktsprosjekter.

Business intelligence & analytics tjenester

Glasspaper kan tilby business intelligence & analytics konsulenter spesialisert på Microsoft teknologi enten som del av kundens team eller som rådgiver ved kundens side hvor vi bistår kunden med innkjøpskompetanse, eller ved at vi tar helt eller delvis ansvar for en løsning eller prosjekt. I tillegg leverer vi opplæringsløsninger.

Eksempler på hva vi bistår våre kunder med er:

SQL Server Infrastruktur

Våre Business Intelligence & analytics konsulenter kan både designe og implementere trygge løsninger som garanterer kontinuitet, oppetid og ytelse av din Back-end. Videre kan vi evaluere ytelse, sikkerhet og tilgangsutfordringer og gi råd til forbedringer. Våre Business Intelligence & analytics konsulenter kan også gjennomføre evalueringer av SQL server infrastruktur og bygge en plan for å optimalisere vedlikehold og kostnader ved virtualisering, konsolidering og migrering av SQL server til skyen.

Business Intelligence og avansert Analytics

Vi kan ta ansvar for design av ditt datavarehus og datalake fra bunnen av eller utvikle BI-strategiske roadmaps som din virksomhet kan følge. Vi kan rådgi deg rundt bruk av Microsoft Fabric, Synapse, Data Factory og andre datatjenester i Azure. Vi hjelper deg med hvordan du migrerer ditt tradisjonelle datavarehus til moderne datavarehus løsninger for å få full utnyttelse av skyen og big data prosessering. Foruten alt relatert til arkitektur og data engineering kan vi bidra til å utvikle innsiktsløsninger gjennom Power-BI.

Data Governance og Data policies

Våre Business Intelligence & analytics konsulenter bistår kunder med å bygge løsninger som ivaretar krav og policyer innen GDPR og sikkerhet. Videre kan vi hjelpe til med design og vedlikehold av metadata management regler og strategier i tillegg til å bygge masterdata løsninger inn i din virksomhet. Som en del av dette kan våre Business Intelligence & analytics konsulenter også ta ansvar for opplæring av databehandlere og dataansvarlige relatert til løsningen.

Bransjeerfaring

Våre Business Intelligence & analytics konsulenter kan vise til erfaring på tvers av mange bransjer. Noen av bransjene vi har svært mye erfaring fra er bank, finans, IT, telecom og offentlig sektor.

Vår erfaring innen BI og analytics - din trygghet

Med Glasspaper får du en leverandør med spisskompetanse innen utvikling og forvaltning av Microsoft Data Platform, business intelligence og analytics løsninger. Vi hjelper deg å ta de riktige tekniske avgjørelsene og realiserer dine innsiktsbehov, både teknisk og organisatorisk. 

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale.

Velkommen til å ta kontakt med rådgiver, Thomas Schibbye på telefon 410 43 853 eller e-post ts@glasspaper.no.