Glasspaper deler

21.03.2022
Se hvordan Grønn Jobb hjalp oss å bli miljøfyrtårn-sertifisert
Vi ønsket å bli miljøfyrtårn-sertifisert for å vise vårt miljøengasjement, samt at det dukket opp i flere anbudsprosesser, og vi ønsket å stille sterkt der også.