Glasspaper deler

06.10.2021
Hvorfor havner høyt kompetente mennesker utenfor arbeidslivet?
Mange faktorer kan føre til at høyt kompetente, engasjerte og motiverte personer sliter med å få en god start på arbeidslivet eller mister jobben. Samtidig som markedet skriker etter kompetanse innen IT, holdes personer som ønsker en karriere innen området utenfor. Hvordan kan IT bedrifter være med på å snu denne trenden?