Hvorfor havner høyt kompetente mennesker utenfor arbeidslivet?

Mange faktorer kan føre til at høyt kompetente, engasjerte og motiverte personer sliter med å få en god start på arbeidslivet eller mister jobben. Samtidig som markedet skriker etter kompetanse innen IT, holdes personer som ønsker en karriere innen området utenfor. Hvordan kan IT bedrifter være med på å snu denne trenden?

I Glasspaper har vi i flere år tatt inn personer fra tiltaksbedrifter, som ønsker en karriere innen primært IT. Vi har intervjuet Thomas Norbeck, IT sjef og sikkerhetsansvarlig i Glasspaper, for å få et innblikk i hvordan personer kan bli kvalifisert til fast ansettelse innen IT. 

Hvordan er prosessen? 

Normalt kontakter en NAV Tiltak for å sondere mulighetene en har. «Fordi vi har gjort dette en del ganger tidligere har vi en egen kontaktperson hos NAV Tiltak, som vi kontakter når det er kapasitet til gjennomføring, oppfølging og kompetanseheving av kandidater» forteller Thomas før han fortsetter: «Deretter settes det opp en samtale med kontaktperson og kandidat. Dersom det klaffer, og kandidat er motivert for arbeid innen IT, blir de tatt inn ved våre kontorer i Bergen, Trondheim eller Oslo.» 

«Den første perioden kandidatene er hos oss, kaller vi bli kjent fasen» sier Thomas.

I denne fasen skal kandidatene bli kjent med IT og organisasjonen. Her får de opplæring til å utføre planlagte IT tekniske oppgaver som; Onboarding med oppsett av maskiner, brukerkonto, tilganger til interne systemer o.l. De skal bli gode og trygge i denne jobben, samt føle at de mestrer oppgavene, før de tar neste steg.  

Når de har et godt grep om planlagte oppgaver, går de videre i neste fase, hvor vi ser på hva kandidatene trenger av kompetanse. Derfra tilbys de kursing, workshops og aktivt arbeid med in-house support. Her opplever kandidatene en langt mer teknisk hverdag, og det er viktig å se og informere hvilke kvaliteter kandidatene har, slik at de anbefales riktig kompetanseheving. «Noen er mer tekniske anlagt, mens andre er problemløsere eller praktikere» forteller han. Dette har stor påvirkning for hvordan de kan og bør jobbe med IT. Noen syns kanskje det er kjempegøy å løse tekniske problemer, og passer dermed godt til en support stilling – enten over telefon eller hos kunde. Andre har en høyere teknisk forståelse og ønsker helst å jobbe med utvikling av store og tunge systemer i fremtiden. Alle mennesker er forskjellige og jobber annerledes, dette er det viktig å ta hensyns til, spesielt i anbefaling av kompetanseheving, slik at den blir mest mulig verdifull. Kandidatene må ha en egen driv og interesse for å hjelpe seg selv. Thomas understreker det med: «Vi gir dem muligheten til å løpe sin del av stafetten».  

I tillegg til at de får opplæring, kompetanseheving fra de fremste ekspertene innen IT i Europa, får de også god erfaring som er gull verdt videre i arbeidslivet. Kandidatene som har vært inne hos oss har enten fått jobb i andre spennende IT bedrifter etter endt praksis, eller blitt ansatt in-house. Flere av dem har gått inn i rollen som Support Help Desk, hvor de jobber med brukersupport, enten ute på lokasjon eller fjernstyring. Noen har begynt som driftsansvarlig for virksomhetssystemer, og en har gått inn i rollen som spesialist innen sitt respektive fagfelt.  

Hvordan er veien videre for kandidatene? 

«Det er her det er så genialt å bli tatt inn av Glasspaper, fordi ikke bare sitter vi på høy teknisk kompetanse, og gode opplæringsplattformer, men vi har et rekrutteringsselskap klar til å bistå for å presentere kandidatene ut i arbeidslivet.» forteller Thomas før han fortsetter «Vi ser at kandidatene lykkes best når en av våre rådgivere bringer dem til bordet. De gir dem en intervjuposisjon de ellers kanskje ikke hadde fått muligheten til». Enkelte kandidater blir også leid ut av Glasspaper People i en periode, og med den erfaringen de opparbeider seg der, blir de ofte ansatt. 

I løpet av årene har vi hatt inne et bredt spekter med personer fra tiltaksbedrifter. Kandidatene er både kvinner og menn fra 18-58 år. De havnet på NAV tiltak av ulike årsaker som; avsluttende arbeidsforhold, utdatert kompetanse, språkbarriere, sykdom eller familiære. Uavhengig av årsak har de prestert på et høyt nivå, fått et realt kompetanseløft, og arbeider nå enten internt i et av Glasspaper sine selskaper, eller i andre store IT bedrifter. Hos Glasspaper fikk de ta del i et større IT-team, og får med seg verdifull erfaring og kompetanse, bygget CV, får referanser etter endt periode, og ender stort sett opp med en stor dose fornyet selvtillit.  

Vi ser frem til å fortsette arbeidet med å hjelpe personer til å oppfylle sin drøm om en karriere innen IT, og vi håper andre bedrifter innen IT vil gjøre det samme.  

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier