Glasspaper deler

23.10.2018
Informasjonssikkerhet som rammeverk i virksomheten
Informasjonssikkerhet handler om å få på plass et rammeverk for å sikre at virksomheten blir trygg nok i det store trusselbilde. Rammeverket kan tilpasses enhver virksomhet, slik at man sørger for at virksomheten jobber etter de målene som er satt opp for nettopp deres drift.
22.10.2018
Hva skal til for å skape en sikkerhetskultur?
90 % av nærmere 5000 fagspesialister innen teknologi svarte nylig på en undersøkelse rundt cyber sikkerhet gjennomført av ISACA og CMMI Institute. De opplever et gap mellom eksisterende virksomhetskultur og sikkerhetskulturen de mener at virksomheten burde ha. Dette går på både bevisstheten i det daglige og ledelsens prioriteringer ifølge rapporten, Cybersecurity Culture Report.
19.10.2018
Sikker koding, en livsviktig brikke inn i utviklingsarbeidet
Vi har intervjuet Márton Heleszta, leder for Secure Coding Academy om hva Secure coding er og hvorfor det er så viktig at alle utviklere har dette i tankesettet sitt. Sikker koding er sikkerhetsnettet bak deg når et eventuelt hacking forsøk finner sted. Sikker koding sørger for at du er rustet i kampen mot trusler og allikevel er hele 95% av alle utviklere ikke fullstendig opplært innen sikker koding.
17.10.2018
Hva skal virksomheter som mangler IT-sikkerhetskompetanse gjøre i en verden med et stadig større trusselbilde?
Daglig står det om sikkerhetsbrudd og trusler mot offentlige og private virksomheter, og truslene er økende. Det offentlige investerer i sitt statsbudsjett atskillig mer i IT-sikkerhet, men hva skal virksomhetene gjøre når 6 av 10 virksomheter  i  Abelia  opplever mangel på IT-kompetanse, hvorpå savnet er spesielt stort innen IT-sikkerhet. Problemet relaterer seg mye til at virksomhetene ikke klarer å attrahere IT-sikkerhetspersonell til sin virksomhet.
15.10.2018
Hvordan bør norske virksomheter håndtere trusler?
Norge er et av landene i verden som opplever flest sikkerhetstrusler daglig med store konsekvenser for virksomhetens omdømme og økonomi. Hvordan bør ledere i norske virksomheter minimere sannsynligheten for at truslene rammer deres virksomhet i tillegg til å minimere en potensiell skade?
08.10.2018
Store sikkerhetsglipp i nasjonal sikkerhetsmåned
Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned og de siste ukene har vi vært vitne til to store sikkerhetsglipp. Facebook var først ut, hvor hele 50 millioner brukere kan ha blitt rammet av sikkerhetsbrist som følge av et dataangrep. E24 skriver at feilen skal ha ligget i en kode som ble utviklet i forbindelse med en oppdatering av opplastingsverktøyet for videoer. Utfallet av dette kan ha ført til at de 50 millioner brukerne har personlig informasjon på avveie.