Amazon åpner kontor i Oslo

Torsdag 31. januar ble det publisert en pressemelding om at Amazone Web Services åpner kontorer i Norge, i Oslo.

Amazon sin nordiske sjef, Guido Bartels, sier selv til Nettavisen at han på vegne av selskapet er glad for å åpne kontor i Oslo, da de ønsker å være nærmere de norske kundene for å bistå med kompetanse om forretningsutvikling og informasjonsteknologi.  

Glasspaper er Autorized AWS Training Partner og leverer et bredt spekter av autoriserte AWS kurs. Våre AWS kurs tar for seg alt fra arkitektur, utvikling, systemoperasjoner, DevOps, Sikkerhetsoperasjoner og Big data. Kursene leveres av sertifiserte AWS instruktører på siste tilgjengelige versjon i våre kurssentre. AWS kursløp leder frem til ulike AWS sertifiseringer: Practioner, Architect, Developer og Operations.  

Følgende kurs kan gjennomføres i Oslo, Bergen og Trondheim: 

 • Developing on AWS - Amazon Web Services 
 • DevOps Engineering on AWS - Amazon Web Services 
 • Advanced Architecting on AWS - Amazon Web Services 
 • Architecting on AWS - Amazon Web Services 
 • Running Container-Enabled Microservices on AWS 
 • Systems Operations on AWS - Amazon Web Services 
 • AWS - Amazon Web Services Business Essentials 
 • Big Data on AWS - Amazon Web Services 
 • Security Operations on AWS - Amazon Web Services 
 • AWS - Amazon Web Services Technical Essentials 
 • VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage 

Vi ønsker Amazon Web Services hjertelig velkommen til Norge, og gleder oss til et tettere samarbeid med dem.  

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier  FacebookInstagramLinkedInTwitter #glasspaperas 

Kurs i Amazon Web Services

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier