ITIL 4 Sertifisering

ITIL 4 oppdateringen kommer med et helt nytt sertifiseringsløp. ITIL Practitioner og de 9 videregående kursene blir til 5 videregående kurs fordelt på 2 tracks. Et som gir tittelen ITIL Managing Professional (MP) og et som fører til sertifiseringen Strategic Lead (SL). Man har helt gått bort fra poengsystemet og nå må alle kurs fullføres for å oppnå titlene. Det finnes ingen oppgraderingskurs for ITIL 4 Foundation - da de nye stoffet er omfattende.

ITIL Managing Professional (ITIL MP)

-retter seg mot de som arbeider med teknologi og digitalisering i teams på tvers av avdelinger og bedrifter. Kursene innen ITIL MP gir praktisk og teknisk kunnskap om hvordan man kjører vellykkede IT-prosjekter, teams og arbeidsflyt.

ITIL Strategic Leader (ITIL SL)

-anerkjenner verdien av ITIL, ikke bare for IT-operations, men for alle digitale tjenester. Å bli en ITIL strategisk leder (ITIL SL) viser at du har en profesjonell og klar forståelse av hvordan IT påvirker og styrer forretningsstrategi.

For å få betegnelsen ITIL Managing Professional eller ITIL Strategic Leader, må du fullføre alle modulene i hvert track, med ITIL Strategist som en universell modul for begge retninger.