ITIL® 4 Foundation

ITIL 4 bygger på essensen av beste praksis som ITIL tilbyr når det gjelder tjenesteleveranser (Service management). ITIL 4 gir oss en praktisk og fleksibel tilnærming når vi nå flytter våre tjenester til den nye digitale verden med levering og drift av produkter og tjenester ved hjelp av den digitale løsninger med omfattende ende-til-ende driftsmodeller. ITIL 4 gir også et helhetlig ende-til-ende bilde og integrerer andre rammeverk som Lean IT, Agile og DevOps.

«Var spesielt fornøyd med nytteverdien kurset gir for videre modenhet rundt ITIL4. Kjekt med oppfriskning på practices, og interessant med service value system, value chain og å jobbe i iterasjoner.» Stig Aurstadstig, Hedmark IKT

Beskrivelse:

ITIL 4 Foundation er et 3-dagers klasseromskurs, som er basert på AXELOS sine beskrivelser av stoffet til Foundation eksamen.

Det grunnleggende målet med dette kurset er å hjelpe deltakerne til å forstå nøkkelbegrepene for tjenestestyring i ITIL 4 rammeverket og gjøre seg klare for en ITIL® 4 Foundation eksamen.

På slutten av kurset skal du være i stand til å:

 • Forstå hovedbegrepene til ITIL og «Service Management».
 • Forstå ITIL sine «Guiding principles», som kan hjelpe deg og din organisasjon til å ta til seg og tilpasse ITIL sine tanker rundt «Service management».
 • Forstå de fire aspektene ved «Service management».
 • Forstå hensikten med ITL «Service Value System», og hva den består av, og aktivitetene som utgjør «Service Value Chain» og hvordan disse henger sammen.
 • Forstå hovedbegrepene til «Continual improvement».
 • Lære om de forskjellige «ITIL practices» og hvordan disse bidrar til aktivitetene i «Service Value Chain».

Målgruppe:

ITIL 4 Foundation kurset er hovedsakelig rettet mot deltagere i IT og forretningsområder som ønsker å jobbe med å tilby tjenester, eller som er kjent med ITIL fra tidligere, og / eller kjenner andre tilsvarende rammeverk, og som nå ønsker å lære om ITIL 4.

Dette kurset, og den tilhørende sertifiseringen, kan være fordelaktig å gjennomføre for følgende roller:

 • IT støttefunksjoner
 • IT konsulenter
 • Forretningsansvarlige
 • Eiere av forretningsprosesser
 • IT-utviklere
 • Tjenestetilbydere
 • Systemintegratorer

Forkunnskaper:

Det er ingen krav til forkunnskap for dette kurset, men grunnleggende forståelse for «Service management» vil være til hjelp.

Kursmaterial:

Alt materiale leveres elektronisk og består av:

 • Kursmaterial med slider
 • Notebook med testeksamener
 • Den offisielle ITIL Foundation manualen
 • PodCast etter hver dag for oppfriskning av stoffet

Gjennomføring av eksamen:

På fysiske kurs:
Her tar du papirbasert eksamen på slutten av siste kursdag.

På virtuelle kurs
Her får du tilsendt en voucher som gir tilgang til online eksamen. Etter endt kurs booker du din test på et tidspunkt som passer deg. Eksamen foregår med en online eksamensvakt. 

Instruktør vil også gå igjennom stegene på kurset.

For begge alternativene gjelder følgende:
Dersom du stryker på første eksamensforsøk får det et gratis forsøk til, men dette kan bare skje online.

Agenda:

Modul 1: Kurs introduksjon

 • Introduksjon til IT Service Management for vår IT baserte verden
 • Introduksjon til ITIL 4
 • Detaljer om eksamen

 

Modul 2: Service Management: Sentrale begreper

 • Verdi og det å skape verdi sammen (value co-creation)
 • Verdi: Tjeneste, produkter og resurser
 • Forholdet mellom tjenestetilbyder og -forbruker (service relationship)
 • Verdi: Effekt, kost og usikkerhet

 

Modul 3: Guiding Principles

 • ITIL sine 7 Guiding Principles
 • Hvordan bruke Guiding Principles

 

Modul 4: Fire aspekter ved Service Management

 • «Organizations and People»
 • «Information and Technology»
 • «Partners and Suppliers»
 • «Value Streams and Processes»
 • Eksterne faktorer og PESTEL modellen

Modul 5: Service Value System

 • Oversikt over «Service Value System»
 • Oversikt over “Service Value Chain”

 

Modul 6: Continual Improvement

 • Introduksjon til «Continual Improvement»
 • Modellen bak «Continual Improvement»
 • Forholdet mellom “Continual Improvement” og “Guiding Principles”

Modul 7: Oversikt over ITIL Practices

 • Hensikten til ITIL Practices
 • Continual Improvement Practice
 • Change Control Practice
 • Incident Management Practice
 • Problem Management Practice
 • Service Request Management Practice
 • Service Desk Practice
 • Service Level Management Practice

 

Eksamensforberdelser

Om eksamen:

Hensikten med eksamen er å vurdere om deltakerne er i stand til å demonstrere nødvendig forståelse av rammene for tjenestestyring i ITIL 4.
ITIL® 4 Foundation-sertifikatet oppnås etter vellykket gjennomføring av eksamen.

 • Eksamen gjennomføres med lukket bok og består av førti (40) flervalgsspørsmål.
 • For å bestå må du ha 65% (26 av 40 spørsmål) rett.
 • Eksamen varer 60 minutter
 • Ekstra tid (15 min) for de som ikke har engelsk som morsmål

Andre relevante kurs

1 dager
Classroom
1 dager
Classroom
7. oktober
3 dager
Classroom Virtual