ITIL 4 Sertifisering

ITIL 4 kommer med et helt nytt sertifiseringsløp. Hvor vi i tidligere versjon av ITIL 4 så to ulike tracks, ITIL Managing Professional (MP) og Strategic Lead (SL), har Axelos nå lansert ITIL Practice Manager (PM). Practice Manager kursene består av ett-dagers kurs, hvor en må gjennomføre fem uavhengige kurs, eller ett tre-dagers bundle kurs i tillegg til kurset ITIL 4 Create, Deliver and Support for å oppnå tittelen.

ITIL Managing Professional (ITIL MP)

Retter seg mot de som arbeider med teknologi og digitalisering i teams på tvers av avdelinger og bedrifter. Kursene innen ITIL MP gir praktisk og teknisk kunnskap om hvordan man kjører vellykkede IT-prosjekter, teams og arbeidsflyt.

 

ITIL Strategic Leader (SL)

Anerkjenner verdien av ITIL, ikke bare for IT-avdeligner, men for alle digitale tjenester. Å bli en ITIL strategisk leder (ITIL SL) viser at du har en profesjonell og klar forståelse av hvordan IT påvirker og styrer forretningsstrategi.

For å få betegnelsen ITIL Managing Professional eller ITIL Strategic Leader, må du fullføre alle modulene i hvert track, med ITIL Strategist Direct, Plan and Improve som en universell modul for begge retninger. 

 

TIL Practice Manager (ITIL PM) 

Kursene er praktiske ett-dagers kurs i spesialiserte emner innen ITIL 4. Eksempler på dette er Incident Management, Service Desk, Change Enablement, Event Management og Request fulfilment. 

For å få tittelen ITIL Practice Manager (PM) må du enten ta fem individuelle ett-dagers kurs eller ett bundle kurs over tre dager, samt ITIL 4 Create, Deliver and Support som også hører innunder ITIL Managing Professional (MP) sporet. 

 

ITIL 4 Extension Modules

De nye tilleggs modulene er utviklet for å gi organisasjoner og fagfolk veiledning til å håndtere og utnytte utfordringene og mulighetene som kommer i kjølvannet av nye teknologier.

Kursene kan tas uavhengig av de andre ITIL modulene og det finnes ingen krav for tidligere ITIL sertifisering.

De fire nye modulene er: