Microsofts rollebaserte sertifiseringer

Microsoft sitt sertifiseringsprogram er under stadig oppdatering for å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen. De rollebaserte sertifiseringene er utviklet for å bygge kompetanse i tråd med dagens jobbroller, og for å dekke de krav som stilles til personer som skal jobbe med teknologi som er i stadig endring!

 Finn din Microsoft sertifisering etter teknologi

Les mer om kursløpene som leder fram mot de nye sertifiseringene - her sortert etter teknologi:

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

Finn din Microsoft sertifisering etter nivå

 

Fundamentals   -  skaff deg grunnleggende kunnskaper

Associate    - dokumenter tekniske ferdigheter

Expert    - kompetanse for å bygge moderne skyløsninger