Microsoft Applied Skills

Kompetanse innen cloud computing og AI er avgjørende i dag. Gjennom Applied Skills får du akkurat de ferdighetene du trenger til å mestre grunnleggende teknologier og løse reelle utfordringer.

  • Microsoft Applied skills gir deg spesifikke ferdigheter til å løse konkrete arbeidsoppgaver. 
  • Alle kurs varer i 1 dag
  • Avsluttende test (assessment) er inkludert og gjennomføres ved hjelp av interaktive labøvelser som validerer din kompetanse

 

Våre Applied skills kurs

 

Data & AI

AI-050: Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service
AI-3002: Create document intelligence solutions with Azure AI Doc.Intelligence
AI-3003: Build a natural language processing solution with Azure AI Services
AI-3004: Build an Azure AI Vision solution with Azure AI services
DP-3001: Migrate SQL Server workload to Azure SQL
DP-3007: Train and deploy a machine learning model with Azure Machine Learning
DP-601: Implementing a Lakehouse with Microsoft Fabric

Business Applications

PL-7001: Create and Manage Canvas Apps with Power Apps
PL-7002: Create and Manage Automated Processes by using Power Automate
PL-7003: Create and Manage Model-Driven Apps with Power Apps and Dataverse

Azure Infrastructure

AZ-1001: Deploy and manage containers using Azure Kubernetes Service
AZ-1002: Configure secure access to your workloads using networking with Azure Virtual Network
AZ-1003: Secure storage for Azure Files and Azure Blob Storage
AZ-1004: Deploy and configure Azure Monitor

Security

SC-5001: Configure SIEM security operations using Microsoft Sentinel
SC-5002: Secure Azure services & workloads with Microsoft Defender for Cloud regulatory compliance controls
SC-5003: Implement information protection and data loss prevention by using Microsoft Purview