Skaff deg anerkjente sertifiseringer innen SCI - Security, Compliance and Identity

Microsoft har lansert flere nye sikkerhetssertifiseringer i tråd med økende behov og fokus på sikkerhet, compliance og identitetshåndtering (SCI) i skybaserte og relaterte Microsoft tjenester. Våre instruktører gir deg anvendbar kompetanse og gir deg tips slik at du lettere oppnår anerkjente sikkerhetssertifiseringer!

Ny Expert sertifisering: Cybersecurity Architect

For å oppnå sertifiseringen Microsoft Certified: Cybersecurity Architect Expert, må du bestå én Associate-eksamen + SC-100-eksamenen.

Les mer

 

Microsoft sikkerhetssertifisering på 3 ulike nivå

 

Fundamentals - bygg grunnleggende kompetanse: 

SC-900: Security, Compliance, and Identity Fundamentals 

 

Associate - rollebaserte sertifiseringer som dokumenterer tekniske ferdigheter 

AZ-500: AZURE SECURITY ENGINEER              

SC-200: Security Operations Analyst        

SC-300: Identity and Access Administrator  

SC-400: Information Protection Administrator

 

 

Expert - Microsofts høyeste sertifisering på rollenivå, og som bygger på sertifiseringer på Associate nivå 

SC-100: Microsoft Cybersecurity Architect