Nye sertifiseringer innen SCI - Security, Compliance and Identity

Microsoft har lansert flere nye sikkerhetssertifiseringer i 2021 i tråd med økende behov og fokus på sikkerhet, compliance og identitetshåndtering (SCI) i skybaserte og relaterte Microsoft tjenester.

Fundamentals - bygg grunnleggende kompetanse

SC-900: Security, Compliance, and Identity Fundamentals 

 

Rollebaserte sertifiseringer - dokumenter tekniske ferdigheter


Associate:   

AZ-500: AZURE SECURITY ENGINEER              

MS-500: Microsoft 365 SECURITY ADMINISTRATOR 

SC-200: Security Operations Analyst        

SC-300: Identity and Access Administrator  

SC-400: Information Protection Administrator