Microsoft Certified Expert

Med en Microsoft Certified Expert sertifisering beviser du at du har kompetanse til å bygge innovative skyløsninger på tvers av flere teknologier. Expert sertifisering finnes innen Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 og Power Platform.

 

Azure:

SOLUTIONS ARCHITECT             

DEVOPS ENGINEER 

 

Microsoft 365:

MICROSOFT 365 ENTERPRISE ADMINISTRATOR (EXPERT)

 

Dynamics 365 / Power Platform:

Power Platform Solution Architect