Microsoft 365 Certified Administrator Expert

Med sertifiseringen Microsoft 365 Certified Administrator Expert har du dokumentert kompetanse på at du kan evaluere, planlegge, migrere og administrere Microsoft 365 tjenester på ekspertnivå.

Microsoft 365 Certified: Administrator Expert

Krav for å bli Microsoft 365 Certified: Administrator Expert

For å oppnå sertifiseringen Enterprise Administrator Expert må du inneha èn av Associate sertifiseringene nedenfor:

 

I tillegg til å inneha en av Associate sertifiseringene listet ovenfor, må du bestå èn obligatorisk test: 

Eksamen MS-102

Anbefalt kurs som forberedelse

MS-102: Microsoft 365 Administrator