Azure Solutions Architect Expert

Med Azure Solutions Architect Expert sertifiseringen beviser du at du har kunnskapene som trengs for å designe moderne skyløsninger på Azure!

For å bli Azure Solutions Architect Expert må du bestå to obligatoriske tester:

 

Anbefalt kurs som forberedelse:

AZ-104: Microsoft Azure Administrator

 

Anbefalt kurs som forberedelse:

AZ-305: Microsoft Azure Architect Design

 

OBS!

Denne sertifiseringen er endret i tråd med at eksamen AZ-305 erstatter de to tidligere eksamener AZ-303 og AZ-304 fra 31. mars 2022!