MCA - Microsoft Certified Associate

Med en Associate sertifisering beviser du at du har de tekniske grunnferdighetene som kreves innen den gitte teknologien/jobbrollen. Associate sertifiseringer stiller krav til både bredde- og dybde-kunnskap, og fokuserer på løsninger og Cloud kompetanse. Med en Associate sertifisering vil du derfor bevise at du er oppdatert på det aller nyeste innen teknologi!

 

Azure / Apps & Infrastructure:

AZURE ADMINISTRATOR            AZURE DEVELOPER

AZURE SECURITY ENGINEER        AZURE STACK HUB OPERATOR

 

Azure AI & Data:

AZURE DATA SCIENTIST            AZURE AI ENGINEER

AZURE DATA ENGINEER             AZURE DATABASE ADMINISTRATOR

 

Microsoft 365 / Modern Workplace

MODERN DESKTOP ADMINISTRATOR   TEAMS ADMINISTRATOR

MESSAGING ADMINISTRATOR            SECURITY ADMINISTRATOR 

DEVELOPER ASSOCIATE 

 

Dynamics 365 / Power Platform: 

DYNAMICS 365 SALES FUNCTIONAL CONSULTANT ASSOCIATE

DYNAMICS 365 MARKETING FUNCTIONAL CONSULTANT ASSOCIATE

DYNAMICS 365 CUSTOMER SERVICE FUNCTIONAL CONSULTANT ASSOCIATE

DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL FUNCTIONAL CONSULTANT ASSOCIATE

POWER PLATFORM DEVELOPER ASSOCIATE