Power Platform Developer Associate

Power Platform Developer Associate sertifiseringen dokumenterer at du har kompetanse til å designe, utvikle, feilsøke, sikre og utvide løsninger for Microsoft Power Platform.

 

Du må bestå en eksamen for å få denne sertifiseringen:

Eksamen PL-400: Microsoft Power Platform Developer

 

Anbefalt kurs som forberedelse

PL-400: Microsoft Power Platform Developer