Microsoft Certified: Azure Developer Associate

Azure Developer Associate sertifiseringen dokumenterer at du har kunnskapen som trengs for å utvikle moderne skyløsninger. Start kompetansehevingen i dag, og skaff deg en svært aktuell sertifisering!

For å bli Azure Developer Associate må du bestå en eksamen:

 

Eksamen:  AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure

Anbefalt kurs som forberedelse:

AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure