Hva er PRINCE2

PRINCE2 er en etablert og utprøvd beste praksis i prosjektledelse. PRINCE2-metodikken består av følgende elementer: Prinsipper, Temaer og Prosesser. PRINCE2 kan også skreddersys til din organisasjon.

PRINCE2 står for: Projects IN Controlled Environment ver. 2, hvor man ønsker å kontrollere de seks aspektene i et prosjekt:

  • Kostnader – Har vi råd til dette?
  • Tidsplaner – Blir vi ferdige i tide?
  • Kvalitet – Har vi rett kvalitet på produktet? For det hjelper ikke å bli ferdig i tide og til rett kostnad, om kvaliteten er for dårlig.
  • Omfang – Hva skal prosjektet ende opp med?
  • Gevinster – Hvorfor gjør vi dette?
  • Usikkerhet – Hvor mye usikkerhet er vi villige til å ta?

PRINCE2 er en metodikk, som bygger på erfaringer fra både gode og dårlige prosjekter og tar med seg læring fra disse for å sikre at prosjekter lykkes i større grad. PRINCE2 brukes for å lede prosjekter over hele verden, og styrken er at den kan brukes på alle mulige prosjekter, uansett fag og størrelse – vi må bare tilpasse PRINCE2 slik at det passer våre behov.

PRINCE2 består av:

7 Prinsipper - Universelle regler som gjelder for alle prosjekter

7 Temaer – Aspekter ved prosjektledelse som må håndteres i prosjektet. Temaene kan tilpasses underveis i prosjektet, men PRINCE2 nevner samtidig hva du, som et minimum må gjøre, for å følge PRINCE2.

7 Prosesser - En strukturert serie av aktiviteter som er satt sammen for å oppnå et definert mål. Noen prosesser brukes bare én gang, mens andre gjentas utover i prosjektet.

PRINCE2_Figure 1.1_The structure of PRINCE2 v2.jpg