Selvstudie PRINCE2

PRINCE2 har 4 sertifiseringer: PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, PRINCE2 Agile Foundation og PRINCE2 Agile Practitioner. Vi tilbyr ulike pakker på de forskjellig sertifiseringene. I tabellene under vil du se hvilke alternativer du kan velge mellom.

 

PRINCE2 Foundation
- den grunnleggende sertifiseringen som kreves for videre PRINCE2 sertifiseringer

Pakke 1:  8 900,- + mva

 • E-læring PRINCE2 6th Edition Foundation engelsk innhold velg mellom norsk eller engelsk
 • Offisiell manual (Managing succsessfull projects with PRINCE2)
 • Sertifiseringseksamen inkludert second shot (online)

Pakke 2:  7 900,- + mva

 • Offisiell manual (Managing succsessfull projects with PRINCE2) velg mellom norsk eller engelsk
 • Sertifseringsstest inkludert second shot (online) velg mellom norsk eller engelsk

 

PRINCE2 Practitioner 
- sertifiseringen som viser at du mestrer prosjektledelse etter PRINCE2 metodikken

Pakke 1:  9 900,- + mva

 • E-læring PRINCE2 Practitioner, 6th Edition engelsk innhold
 • Offisiell manual (Managing succsessfull projects with PRINCE2)
 • Sertifiseringseksamen inkl. second shot (online/virtuell hjemmeeksamen)

Pakke 2: 8 900-, + mva

 • Offisiell manual (Managing succsessfull projects with PRINCE2) velg mellom norsk eller engelsk
 • Sertifiseringstest inkl. second shot (online/virtuell hjemmeeksamen) velg mellom norsk eller engelsk

 

PRINCE2 Agile Foundation 

- den grunnleggende smidige prosjekleder metodikken 

Pakke 1:  7 900,- + mva

 • Offisiell manual (the official PRINCE2 Agile guide)
 • Sertifiseringsstest inkl. second shot (online)

 

PRINCE2 Agile Practitioner 

- den smidige prosjektleder metodikken på PRINCE2

Pakke 1:  9 900,- + mva

 • E-læring PRINCE2 Agile Practitioner engelsk innhold
 • Offisiell manual (PRINCE2 Agile® Guidance) 
 • Sertifiseringseksamen inkl. second shot (online/virtuell hjemmeeksamen)

Pakke 2: Pris: 8 900,- + mva

 • Offisiell manual (PRINCE2 Agile® Guidance) 
 • Sertifseringsstest inkl. second shot (online) 

 

PRINCE2 Selvstudie

Velg PRINCE2 Foundation pakke
Velg PRINCE2 Practitioner pakke
Velg PRINCE2 Agile Foundation pakke
Velg PRINCE2 Agile Practitioner pakke
Velg språk
Velg språk