Prosesser

PRINCE2 er en prosessbasert tilnærming til prosjektledelse. En prosess er en strukturert serie av aktiviteter som er satt sammen for å oppnå et definert mål. De syv prosessene beskriver stegene i prosjektet, fra idé til avslutning.

De 7 prosessene er:

  1. Oppstart av prosjektet
  2. Eierstyring av prosjektet
  3. Initiere et prosjekt
  4. Kontrollere en fase
  5. Styre produktleveranser
  6. Lede en faseovergang
  7. Avslutte prosjektet

Se video med forklaring av de 7 prosessene i PRINCE2: